Az ember üdvössége

Kedves fiúk, lányok, kedves tanárok!

A nagyböjti időszak fő figyelmeztetése, hogy a nagyböjt azért alkalmas, szent idő, mert az egyetlen fontos célra, az ember örök boldogságára, magára az üdvösségre irányítja figyelmünket. Ma, nagyböjt második hetének elején gondolkodjunk el együtt az üdvösség történetéről a világ életében, és hogyan játszódik le ez a történet az egyes ember életében, mindegyikünkben külön-külön. Ez a történet egy nagy ív: a világ kezdetétől az ember teremtésén át Jézus Krisztus megtestesüléséig, a megváltásig. Más szóval: a teremtéstől az újrateremtésig.

Amint belépett az ember Isten csodálatos művébe, a világba, az Isten „helyzetbe hozta”, az üdvösség helyzetébe, és szövetséget kötött vele arra, hogy biztosítja neki és utódainak, az emberiség nagy családjának az isteni sorsot. – Ugyanígy a keresztségben mintegy szövetséget kötött veled a Jóisten, és a szentségben garanciát kaptál az üdvösségre. Amikor az üdvösség kettős síkon játszódó történetéről gondolkodunk, ez valójában a szövetségek története, az Ó- és Újszövetségé.

A Szentírás jól ismert első lapjai tudósítanak ősszüleink nagyravágyásáról, az első és eredeti hűtlenségről. Ez nem volt más, mint a szabadakarat ajándékával való visszaélés. Utána sok embernek, Noé kortársainak gonoszságáról, a vízözön pusztító-tisztító erejéről, a remény jeléről, a szivárványról olvashatunk. Ez az első szövetség kezdete. Az Isten szövetségre lépett teremtményével, az emberrel. Megígérte, hogy nem lesz többé vízözön, hogy bevezeti a megígért földre, hogy megóvja, nagy néppé teszi, törvényt ad neki, megismerteti önmagát választott népével. A szövetség tárgya végső soron az üdvösség. Az Isten hűséges volt ígéretéhez, de az ember hűtlen. Erről szól szinte a teljes ószövetségi Szentírás. – Egyenlő felek szoktak szövetségre lépni. A hatalmas Isten az ő végtelen irgalmasságában mégis szövetséget kötött teremtményével, az emberrel. Az emberiség nevében a kiválasztott atyák tárgyaltak a Jóistennel: Ábrahám, Mózes, a próféták. Ők próbálták megengesztelni Istent a sok szövetségszegésért, a hűtlenségért. Bizony, törékeny volt ez a kapcsolat. Az ember miatt! Ezért az idők teljességében a Jóisten új és örök szövetséget kötött az emberiséggel. Nevünkben Jézus Krisztus, az Egyszülött Fiú áll a Mennyei Atya elé. A szövetség tárgya és ígérete az ember üdvössége. Ezt az Istenfia emberi életével, szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával az egész emberi nem számára biztosította. Ezért ez a szövetség tökéletes, végleges és felbonthatatlan!

Kedves fiúk-lányok! Azt mondtuk, hogy két síkon működik a szövetség. Amikor a keresztség szentségében részesültetek, a Jóisten veletek egyenként is szövetséget kötött. Befogadott a szeretetébe, az üdvösség várományosa, az Ország örököse lettél, reádszállt a Szentlélek, és megszólalt az Atya: te vagy az én szeretett fiam! Aztán eltelt néhány év, öntudatra jutottál, szabad akaratod eltérített az Isten rólad szóló tervétől, nem emlékeztél, hogy mit ígértek meg szüleid és keresztszüleid a keresztségi fogadalomban a Jóistennek. Szóval hűtlenkedtél, mint annak idején a választott nép a pusztában. – És most itt állsz a 2018. év nagyböjtjének az elején, és megkérdezi tőled a Jóisten: „Mi van a szövetséggel? Én megtartottam, veled voltam mindennapjaidban, megőriztelek szeretetemben, gondot viseltem rád! És te? Ha hűtlen voltál, itt az ideje, hogy újítsd meg a szövetséget. Tarts lelkiismeretvizsgálatot, és végezz egy őszinte szentgyónást! Térj vissza régi jó elhatározásaidhoz! Én, a mindenható Isten készen állok, hogy újra szövetséget kössek veled, kicsiny szolgámmal!” – Ez a következő napok-hetek lényege. Készülj fel, hogy Húsvét éjszakáján megújítsd a keresztségi fogadalmat! Ígérd meg, hogy szeretetben élsz, hogy Krisztussal vállalod a hétköznapok terheit! És akkor a legnagyobb Hatalom, a te szövetségesed továbbra is veled lesz, és gondot visel rád!

 

Ullmann Péter O.Praem.