Kategória: Aktualitások

Nyugodjék békességben!

Mély megrendüléssel tudatjuk iskolánk tanulóival, dolgozóival és mindenkivel, aki ismerte, hogy Révész Márton András (2002-2017) 8.a osztályos tanuló 2017. június 26-án életének 15 évében hosszan tartó betegség után visszaadta lelkét teremtőjének. Temetése családi körben történt július 5-én szerdán. Premontrei rendi közösségünk, az iskola és az egyházközség nevében, közös imádságra hívunk mindenkit, 2017 július 7-re a… Tovább »

Minősített Tehetséggondozó Műhely lett a Premontrei Gimnázium

A tehetséggondozás országosan is egyre kiemeltebb szerepet kap, ezért hozták létre azt a programot, amelynek keretében a címet elnyerő intézmények tehetséggondozó mintaintézmények hálózatát hozzák létre. Ennek célja, hogy az iskola tehetséges tanulói az igényeiknek, képességeiknek legmegfelelőbb fejlesztésben részesüljenek, hatékony tehetséggondozó programokban vegyenek részt, valamint, hogy az iskola a régióban intézményközi tehetségszakmai tanácsadást nyújtson, tehetségérzékenyítő vagy… Tovább »

TEHETSÉG ÓRÁK – 9. ÉVFOLYAM 2017/18. TANÉV,

HETI 1 ÓRA – kötelezően választható foglalkozás Megnyílt a jelentkezési felület!  Jelentkezés június 7-15 között! 1. Beszédműhely (Babicz Mária) Toastmasters kurzus és prezentációkészítés Ezen az órán megtanulhatsz szabadon beszélni nyilvánosság előtt, közönség előtt bátran megszólalni, előadást tartani, prezentációt készíteni PowerPoint segítségével, hatásosan. Gyakorolhatod azt, hogy hogyan lehet természetesen és frappánsan megnyilatkozni, rögtönözni, könnyedén társalogni, érvelni,… Tovább »

Bibliaolvasás – Május/4

“Szeressétek az igazságot, ti, akik ítélkeztek a föld fölött! Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, és keressétek szívetek egyszerűségében! Mert azok, akik nem kísértik, megtalálják, és azoknak, akik nem bizalmatlanok iránta, kinyilvánítja magát. De az álnok gondolatok eltávolítanak Istentől, és a próbára tett mindenhatóság eltaszítja az eszteleneket. Gonosz szándékú lélekbe nem tér be a bölcsesség, és… Tovább »

Bibliaolvasás – Május/3

“Szakítsatok hát minden gonoszsággal, minden álnoksággal, képmutatással, irigységgel és minden rágalmazással. Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizezetlen tejet, hogy rajta felnőjetek az üdvösségre, hisz tapasztaltátok, hogy milyen édes az Úr. ” (1Pét 2, 1-3) Húsvét ötödik hetében Péter és János apostol leveleit olvassuk végig és elkezdjük a Zsidókhoz írt levelet a következő rendben: Május 15…. Tovább »

ADÓ 1%

A személyi jövedelemadó 1%-okat szeretettel fogadja az iskolánk tanulóit segítő közhasznú alapítvány és a Katolikus Egyház. Adatok:  

Bibliaolvasás – Május/2

“A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Ha ugyanis valaki csak hallgatja a tanítást, de nem követi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a természettől kapott arcát tükörben nézegeti. Megnézi magát, aztán odébb megy, s nyomban elfelejti, milyen is volt. Aki ellenben figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is… Tovább »

Bibliaolvasás – Május/1

“Cirusznak, a perzsák királyának első évében – hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava beteljesedjék –, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, így kihirdette – írásban is – egész birodalmában: „Ezt mondja Cirusz, a perzsák királya: az Úr, az ég Istene a föld minden országát nekem adta. Meghagyta nekem, hogy építsek neki házat… Tovább »

Felvételi eredmények – négyosztályos gimnázium

Oktatási azonosító tanulmányi terület kódszáma és megnevezése 72146732016 0002 – négyévfolyamos angol 72146715768 0002 – négyévfolyamos angol 72305404165 0002 – négyévfolyamos angol 72163672252 0002 – négyévfolyamos angol 72159102423 0002 – négyévfolyamos angol 72140471997 0002 – négyévfolyamos angol 71765243771 0002 – négyévfolyamos angol 71769815464 0002 – négyévfolyamos angol 72138925457 0002 – négyévfolyamos angol 72255969500 0002 –… Tovább »

Felvételi eredmények – nyolcosztályos gimnázium

Felvett tanulók 0001- nyolcosztályos gimnázium (a tanulói azonosító számok számsorrendjében rendezve) 72325975976 72606761643 72611837223 72612009032 72631172580 72631213001 72631243584 72631710446 72631759053 72632093561 72632098503 72632101224 72632102704 72632104861 72632108225 72632125244 72632128219 72632129323 72635022948 72641001863 72647625800 72653509923 72653514333 72659262476 72659277058 72659347312 72665746457 72665872031 72672786354 72698227092 72704018245 72704258279 72704753091 72709816265 72710629846 72714424471 72723757941 72725050861 72727693252 72727833569 72748904401 72764688727 72770051318 72771476215… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Április/4

“Engedd, hogy áldjalak, Uram és Királyom, hogy magasztaljalak, üdvömnek Istene. Háladalt szeretnék zengeni nevednek. Mert segítőm és oltalmazóm lettél, s megóvtad testemet az enyészettől, megoltalmaztál a gonosz nyelv tőrétől, a hazugságot kitalálók ajkától; azokkal szemben, akik ellenem támadnak, oltalmazóm lettél és megmentettél, nagy irgalmasságod szerint és neved dicsősége szerint, az engem elnyelni készülők torkától, azok… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Április/3

“Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni.” Énekek Éneke 8, 6-7 Húsvét nyolcadában, azaz a “fényes héten” végigolvassuk a rövid, de… Tovább »

Sára Nővér

Szabó Zsófia – Sára Nővér CCIM – (Congregatio Sororum Conceptionis Immaculatae Mariae = A Szeplőtelen Fogantatás Nővéreinek Kongregációja) a Premontrei Gimnázium öregdiákja (2005/A) beszél hivatásáról, a Premiről, és önmagáról. A mintegy félórás video itt tekinthető meg.

Iskolai nagytábor

ISMÉT!!! ISKOLAI NAGYTÁBOR CSOBÁNKÁN IDŐPONT: JÚNIUS 27-30. KÖLTSÉGEK: 20.000 FT JELENTKEZÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖKNÉL VAGY ERDÉLYI ZSUZSANNA TANÁRNŐNÉL 5000 FT ELŐLEG BEFIZETÉSÉVEL (HATÁRIDŐ MÁJUS 5.) tabor plakat