Kategória: Aktualitások

Bibliaolvasás – Május/3

“Szakítsatok hát minden gonoszsággal, minden álnoksággal, képmutatással, irigységgel és minden rágalmazással. Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizezetlen tejet, hogy rajta felnőjetek az üdvösségre, hisz tapasztaltátok, hogy milyen édes az Úr. ” (1Pét 2, 1-3) Húsvét ötödik hetében Péter és János apostol leveleit olvassuk végig és elkezdjük a Zsidókhoz írt levelet a következő rendben: Május 15…. Tovább »

ADÓ 1%

A személyi jövedelemadó 1%-okat szeretettel fogadja az iskolánk tanulóit segítő közhasznú alapítvány és a Katolikus Egyház. Adatok:  

Bibliaolvasás – Május/2

“A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Ha ugyanis valaki csak hallgatja a tanítást, de nem követi, hasonlít ahhoz az emberhez, aki a természettől kapott arcát tükörben nézegeti. Megnézi magát, aztán odébb megy, s nyomban elfelejti, milyen is volt. Aki ellenben figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is… Tovább »

Bibliaolvasás – Május/1

“Cirusznak, a perzsák királyának első évében – hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava beteljesedjék –, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, így kihirdette – írásban is – egész birodalmában: „Ezt mondja Cirusz, a perzsák királya: az Úr, az ég Istene a föld minden országát nekem adta. Meghagyta nekem, hogy építsek neki házat… Tovább »

Felvételi eredmények – négyosztályos gimnázium

Oktatási azonosító tanulmányi terület kódszáma és megnevezése 72146732016 0002 – négyévfolyamos angol 72146715768 0002 – négyévfolyamos angol 72305404165 0002 – négyévfolyamos angol 72163672252 0002 – négyévfolyamos angol 72159102423 0002 – négyévfolyamos angol 72140471997 0002 – négyévfolyamos angol 71765243771 0002 – négyévfolyamos angol 71769815464 0002 – négyévfolyamos angol 72138925457 0002 – négyévfolyamos angol 72255969500 0002 –… Tovább »

Felvételi eredmények – nyolcosztályos gimnázium

Felvett tanulók 0001- nyolcosztályos gimnázium (a tanulói azonosító számok számsorrendjében rendezve) 72325975976 72606761643 72611837223 72612009032 72631172580 72631213001 72631243584 72631710446 72631759053 72632093561 72632098503 72632101224 72632102704 72632104861 72632108225 72632125244 72632128219 72632129323 72635022948 72641001863 72647625800 72653509923 72653514333 72659262476 72659277058 72659347312 72665746457 72665872031 72672786354 72698227092 72704018245 72704258279 72704753091 72709816265 72710629846 72714424471 72723757941 72725050861 72727693252 72727833569 72748904401 72764688727 72770051318 72771476215… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Április/4

“Engedd, hogy áldjalak, Uram és Királyom, hogy magasztaljalak, üdvömnek Istene. Háladalt szeretnék zengeni nevednek. Mert segítőm és oltalmazóm lettél, s megóvtad testemet az enyészettől, megoltalmaztál a gonosz nyelv tőrétől, a hazugságot kitalálók ajkától; azokkal szemben, akik ellenem támadnak, oltalmazóm lettél és megmentettél, nagy irgalmasságod szerint és neved dicsősége szerint, az engem elnyelni készülők torkától, azok… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Április/3

“Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra! Mert mint a halál, olyan erős a szerelem, olyan a szenvedély, mint az alvilág. Nyila tüzes nyíl, az Úrnak lángja. Tengernyi víz sem olthatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni.” Énekek Éneke 8, 6-7 Húsvét nyolcadában, azaz a “fényes héten” végigolvassuk a rövid, de… Tovább »

Sára Nővér

Szabó Zsófia – Sára Nővér CCIM – (Congregatio Sororum Conceptionis Immaculatae Mariae = A Szeplőtelen Fogantatás Nővéreinek Kongregációja) a Premontrei Gimnázium öregdiákja (2005/A) beszél hivatásáról, a Premiről, és önmagáról. A mintegy félórás video itt tekinthető meg.

Iskolai nagytábor

ISMÉT!!! ISKOLAI NAGYTÁBOR CSOBÁNKÁN IDŐPONT: JÚNIUS 27-30. KÖLTSÉGEK: 20.000 FT JELENTKEZÉS AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖKNÉL VAGY ERDÉLYI ZSUZSANNA TANÁRNŐNÉL 5000 FT ELŐLEG BEFIZETÉSÉVEL (HATÁRIDŐ MÁJUS 5.) tabor plakat

Bibliaolvasás – 2017 Április/2

“Ó, ti mindnyájan, akik erre jártok az úton, nézzetek ide és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam? Mert lesújtott rám az Úr izzó haragjának napján.” (Siral 1, 12) Nagyhéten,befejezzük Jeremiás könyvének olvasását, végigolvassuk a Siralmak könyvét és húsvétvasárnap elkezdjük a szentírás költői szépségű, szerelmes könyvét, az Énekek énekét Április 10. – hétfő: Jer… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Április/1

„Jaj nekem! Az Úr fájdalmat fájdalomra halmoz. Elfáradtam a sóhajtozásban, nem találok nyugalmat.” Ezért ezt mondja az Úr: Most éppen azon vagyok, hogy leromboljam, amit építettem, hogy kitépjem, amit ültettem. Le akarok sújtani az egész földre.” (Jer 45, 3-4) Nagyböjt ötödik hetében, folytatjuk Jeremiás könyvének olvasását a következő rendben: Április 3. – hétfő: Jer 35-37… Tovább »

Menza befizetés május hónapra

Tisztelt Szülők ! Tájékoztatjuk Önöket, hogy május hónapra a menzai díjak befizetésére online (kártyás): április 10 -24 időszakban készpénzben-a titkárságon-április 20-24 (hétköznapokon) reggel 8 és délután 16 óra között van lehetőség. Kérjük szíveskedjenek fenti időpontokat betartani, mert azokon kívül a befizetés nem lehetséges ! ÁRAK A MENZÁN Reggeli                 – 156 Ft Tízórai    … Tovább »

BACH projektnap a Premiben

Johann Sebastian Bach születésének 332. évfordulóján – 2017 március 21-én – projektnapot tartottunk az iskolában, Kocsis Csaba tanár úr szervezésében. Az eseményről rövid videó formájában készített összefoglalást Orbán Domonkos, iskolánk öregdiákja.