Kategória: Aktualitások

Bibliaolvasás – 2017 Április/2

“Ó, ti mindnyájan, akik erre jártok az úton, nézzetek ide és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam? Mert lesújtott rám az Úr izzó haragjának napján.” (Siral 1, 12) Nagyhéten,befejezzük Jeremiás könyvének olvasását, végigolvassuk a Siralmak könyvét és húsvétvasárnap elkezdjük a szentírás költői szépségű, szerelmes könyvét, az Énekek énekét Április 10. – hétfő: Jer… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Április/1

„Jaj nekem! Az Úr fájdalmat fájdalomra halmoz. Elfáradtam a sóhajtozásban, nem találok nyugalmat.” Ezért ezt mondja az Úr: Most éppen azon vagyok, hogy leromboljam, amit építettem, hogy kitépjem, amit ültettem. Le akarok sújtani az egész földre.” (Jer 45, 3-4) Nagyböjt ötödik hetében, folytatjuk Jeremiás könyvének olvasását a következő rendben: Április 3. – hétfő: Jer 35-37… Tovább »

Menza befizetés május hónapra

Tisztelt Szülők ! Tájékoztatjuk Önöket, hogy május hónapra a menzai díjak befizetésére online (kártyás): április 10 -24 időszakban készpénzben-a titkárságon-április 20-24 (hétköznapokon) reggel 8 és délután 16 óra között van lehetőség. Kérjük szíveskedjenek fenti időpontokat betartani, mert azokon kívül a befizetés nem lehetséges ! ÁRAK A MENZÁN Reggeli                 – 156 Ft Tízórai    … Tovább »

BACH projektnap a Premiben

Johann Sebastian Bach születésének 332. évfordulóján – 2017 március 21-én – projektnapot tartottunk az iskolában, Kocsis Csaba tanár úr szervezésében. Az eseményről rövid videó formájában készített összefoglalást Orbán Domonkos, iskolánk öregdiákja.

Bibliaolvasás – 2017 Március/4

“Így szólt hozzám az Úr: Csinálj magadnak köteleket és egy igát, és vedd a nyakadba őket. Aztán üzenj Edom királyának, Moáb királyának, az ammoniták királyának, Tírusz királyának és Szidón királyának azoknak a követeknek a közvetítésével, akik Cidkijához, Júda királyához jöttek Jeruzsálembe. Ezt az üzenetet adják át uralkodóiknak: „Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene, így… Tovább »

HARMÓNIÁBAN

“A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”  Kodály Zoltán A GÖDÖLLOI F. CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS A GÖDÖLLOI PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM EGYHÁZZENÉSZ TANÁRAI ÉS DIÁKJAI szeretettel… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Március/3

“Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megáld azon… Tovább »

Dexam vizsga – jelentkezés és változások

A DExam tavaszi vizsgaidőszakban (2017. április 21. – május 20.) várjuk angol nyelvből a B2 nyelvi szinten vizsgázókat! A vizsgáról, vizsganaptárról, vizsgadíjakról bővebben ide kattintva olvashat. Angol középfokú (B2) írásbeli nyelvvizsga időpontja: 2017. április 22. Jelentkezési határidő: 2017. március 30. A DExam vizsgarendszer Három szinten (B1, B2 és C1) komplex tudást mérő államilag akkreditált, egynyelvű… Tovább »

Az Eucharisztia hősöket nevel

                  Múltkori elmélkedésemben az Eucharisztia: a szentmise és a szentáldozás magasztosságáról, a Krisztus szent Testével való méltó bánásmódról szóltam, ma pedig mindezt megvilágítom egy történelmi példával, amit Athanasius Schneider kazahsztáni püspök ír le Dominus est – Az Úr az című könyvében.                 A Szovjetunió kommunista rezsimje, amely 70 évig tartott, egy földi paradicsom létrehozását… Tovább »

Részvényfutam – tőzsdejáték diákoknak és tanároknak

Nagyszabású tőzsdejáték indul március 16-án. A játék április 12-ig tart.A játékot a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Pénziránytű Alapítvány rendezi értékes nyereményekkel, különdíjakkal. A játék a 9. évfolyamtól felfelé nyitott, illetve minden 14. életévét betöltött diák számára. A játékra a regisztráció teljesen ingyenes. A felület és maga játék szinte teljesen megegyezik  a valós tőzsdei tevékenységgel,… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Március/2

“Az Úr haragja azonban fölgerjedt ellene, mivel elment, és az Úr angyala elállta útját, amikor szamarán két szolgája kíséretében tovalovagolt. Amikor a szamár meglátta az Úr angyalát, amint kezében kivont kardot tartva ott állt az úton, letért a szamár az útról, s a mezőnek tartott. Bileám erre ütlegelni kezdte szamarát, hogy visszatérítse az útra. Az… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Március/1

“Mózes tehát elment és közölte a néppel az Úr szavait. Azután összeválogatott hetven férfit a nép vénei közül, s a sátor köré állította őket. Miután az Úr alászállt a felhőben, s szólt hozzá, elvett a rajta levő lélekből és a hetven vénre osztotta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek; ez később nem ismétlődött… Tovább »

Premontrei esték

Március 2-án, csütörtökön, délután 5-től a Premontrei Gimnázium B-épületében (Fényi Ottó terem). Téma: a Zichy család története a szabadságharcban. Előadó: Zichy Mihály történész. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!