Kategória: Aktualitások

Bibliaolvasás – 2017 Március/4

“Így szólt hozzám az Úr: Csinálj magadnak köteleket és egy igát, és vedd a nyakadba őket. Aztán üzenj Edom királyának, Moáb királyának, az ammoniták királyának, Tírusz királyának és Szidón királyának azoknak a követeknek a közvetítésével, akik Cidkijához, Júda királyához jöttek Jeruzsálembe. Ezt az üzenetet adják át uralkodóiknak: „Ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene, így… Tovább »

HARMÓNIÁBAN

“A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.”  Kodály Zoltán A GÖDÖLLOI F. CHOPIN ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS A GÖDÖLLOI PREMONTREI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM EGYHÁZZENÉSZ TANÁRAI ÉS DIÁKJAI szeretettel… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Március/3

“Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a te Istenedet, az ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz és megsokasodsz, s az Úr, a te Istened megáld azon… Tovább »

Dexam vizsga – jelentkezés és változások

A DExam tavaszi vizsgaidőszakban (2017. április 21. – május 20.) várjuk angol nyelvből a B2 nyelvi szinten vizsgázókat! A vizsgáról, vizsganaptárról, vizsgadíjakról bővebben ide kattintva olvashat. Angol középfokú (B2) írásbeli nyelvvizsga időpontja: 2017. április 22. Jelentkezési határidő: 2017. március 30. A DExam vizsgarendszer Három szinten (B1, B2 és C1) komplex tudást mérő államilag akkreditált, egynyelvű… Tovább »

Az Eucharisztia hősöket nevel

                  Múltkori elmélkedésemben az Eucharisztia: a szentmise és a szentáldozás magasztosságáról, a Krisztus szent Testével való méltó bánásmódról szóltam, ma pedig mindezt megvilágítom egy történelmi példával, amit Athanasius Schneider kazahsztáni püspök ír le Dominus est – Az Úr az című könyvében.                 A Szovjetunió kommunista rezsimje, amely 70 évig tartott, egy földi paradicsom létrehozását… Tovább »

Részvényfutam – tőzsdejáték diákoknak és tanároknak

Nagyszabású tőzsdejáték indul március 16-án. A játék április 12-ig tart.A játékot a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) és a Pénziránytű Alapítvány rendezi értékes nyereményekkel, különdíjakkal. A játék a 9. évfolyamtól felfelé nyitott, illetve minden 14. életévét betöltött diák számára. A játékra a regisztráció teljesen ingyenes. A felület és maga játék szinte teljesen megegyezik  a valós tőzsdei tevékenységgel,… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Március/2

“Az Úr haragja azonban fölgerjedt ellene, mivel elment, és az Úr angyala elállta útját, amikor szamarán két szolgája kíséretében tovalovagolt. Amikor a szamár meglátta az Úr angyalát, amint kezében kivont kardot tartva ott állt az úton, letért a szamár az útról, s a mezőnek tartott. Bileám erre ütlegelni kezdte szamarát, hogy visszatérítse az útra. Az… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Március/1

“Mózes tehát elment és közölte a néppel az Úr szavait. Azután összeválogatott hetven férfit a nép vénei közül, s a sátor köré állította őket. Miután az Úr alászállt a felhőben, s szólt hozzá, elvett a rajta levő lélekből és a hetven vénre osztotta. Mihelyt alászállt rájuk a lélek, prófétai elragadtatásba estek; ez később nem ismétlődött… Tovább »

Premontrei esték

Március 2-án, csütörtökön, délután 5-től a Premontrei Gimnázium B-épületében (Fényi Ottó terem). Téma: a Zichy család története a szabadságharcban. Előadó: Zichy Mihály történész. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Bibliaolvasás – 2017 Február/4

“Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá: „Ezt közöld Jákob házával és hirdesd Izrael fiainak: Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, s hogy mintegy sasszárnyon hordoztalak benneteket, s ide hoztalak magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld… Tovább »

Bibliaolvasás – 2017 Február/3

“Egy Lévi törzséből való férfi elment, és feleséget vett saját nemzetségéből. Ez fogant és fiút szült. Látta, hogy milyen szép, ezért három hónapon át titkolta. Amikor már lehetetlen volt tovább rejtegetnie, papiruszkosarat készített neki, s bekente aszfalttal meg szurokkal. Beletette a kisgyermeket és elhelyezte a nád közé, közel a folyó partjához. A gyermek nővére a… Tovább »

XXVII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny jelentkezés a Pest megyei fordulóra

Kedves Kollégák!   A Herman Ottó Biológia Verseny házi fordulójának megtartása után, ahogy arról a Pest megyei POK versenyfelelőse még az ősz folyamán értesítette Önöket, a megyei fordulóra iskolánk honlapján keresztül lehet ezen a nevezési lapon keresztül. Annak érdekében, hogy a verseny szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban minden információt el tudjunk juttatni Önökhöz, kérem, hogy minden adatot pontosan… Tovább »