Kategória: Hétindító gondolatok

„Ahol azonban elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Róm 5,20)

A 2017-es évben még két évfordulóra szeretném felhívni a figyelmet, egy negatív és egy pozitív eseményre: Londoni eseményre 1717-ből és a már többször is említett Fatimai eseményre 1917-ből. 300 évvel ezelőtt alakult meg a modern szabadkőművesség. Az ezzel kapcsolatos összefoglalás egy volt egyetemi évfolyamtársam tollából származik: „1717-ben négy londoni szabadkőműves páholy egy meghatározott, komoly okkal… Tovább »

MINDENSZENTEK

Kedves Diákok, kedves Tanárok,   Amikor szeptember végén virtuálisan találkoztunk a hétindítóban, megígértem, hogy folytatni fogom a liturgia szelleméről szóló megfontolásokat. Most mégis megszakítom a gondolatmenetet, azért hogy az elmúlt ünnepek kapcsán elmondjam nektek, hogy miként gondolkodik az ember öregségében a halálról, az üdvösségről.

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve

Már az elmúlt tanév alatt hétfői elmélkedéseink során igyekeztem elmélyíteni a kenyér és bor színében köztünk valóságosan jelenlévő és minket lelkileg tápláló Jézus iránti szeretetünket és imádásunkat. Ezt folytatjuk az idei évben is, mivel hazánk katolikus egyháza az idén elkezdte a hároméves előkészületet a 2020 szeptemberében Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ilyen világraszóló eseményt… Tovább »

A “Liturgia lelke”

Kedves Diákok, kedves Tanárok, Valamikor a nagyböjti időszakban beszéltem nektek a liturgia szelleméről. Most folytatom a gondolatmenetet. Az egyházatyák sokféle módon próbálták megközelíteni a nagy titkot, Isten benső életét, Isten életét önmagában. Szt. Ágoston szemléletében a Szentháromság belső élete abban áll, hogy az Atya az Ige által a Szentlélekben ismeri és szereti önmagát, ismeri-szemléli és… Tovább »

Megváltásunk legszentebb napjai

                A tegnapi nappal, Virágvasárnappal beléptünk az egyházi év szívébe, a legszentebb, legfontosabb napokba, amikor Megváltónk szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezünk, amely eseményekben megvalósult az emberiség megváltása. Tehát a világ és a kozmosz történetének legfontosabb eseményeiről van szó, amelyeken áll vagy bukik a mi egyéni földi és örök sorsunk is. Ezért az Egyház Virágvasárnap meghív… Tovább »

“Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében!”

A liturgia évében, a hétfői elmélkedésekben néhány gyakorlati kérdésre is szeretnék válaszokat keresni az ünnepi időszak aktualitásait követően. Barsi Balázs atya elmélkedései és a lelkigyakorlatokon papírcetlire írt kérdésekre adott válaszai segítségével próbálok válaszolni ezekre a liturgiával kapcsolatos kérdésekre, a mai kérdésre, hogy szabad-e gitáros énekeket énekelni a szentmisén, teljesen tőle fogok idézni. Előbb azonban a… Tovább »

Az Eucharisztia hősöket nevel

                  Múltkori elmélkedésemben az Eucharisztia: a szentmise és a szentáldozás magasztosságáról, a Krisztus szent Testével való méltó bánásmódról szóltam, ma pedig mindezt megvilágítom egy történelmi példával, amit Athanasius Schneider kazahsztáni püspök ír le Dominus est – Az Úr az című könyvében.                 A Szovjetunió kommunista rezsimje, amely 70 évig tartott, egy földi paradicsom létrehozását… Tovább »

Mit tegyünk, ha unalmasnak találjuk a szentmisét?

A liturgia évében, ebben a hétindító elmélkedésben néhány gyakorlati kérdésre szeretnék válaszokat keresni egy bevezető után. Barsi Balázs atya elmélkedései és a lelkigyakorlatokon papírcetlire írt kérdésekre adott válaszai segítségével próbálok válaszolni ezekre a liturgiával kapcsolatos kérdésekre, sokat fogok tőle idézni. A mai két kérdés a következő: Első: Miért fontos minden vasárnap ott lenni a szentmisén?… Tovább »

„A LITURGIA LELKE”

Kedves Diákok, kedves Tanárok, Iskolánk lelki igazgatója megkért, hogy a következő időszak hétindító elmélkedéseiben ismertesselek meg titeket a liturgikus lelkiséggel, hogy közelebb kerüljetek a „liturgia szelleméhez”.  Egyébként ez a címe Romano Guardini könyvének, amiből magam is talán a legtöbbet tanultam fiatal koromban a liturgikus lelkületről. Néhány évvel ezelőtt ugyanezzel a címmel írt Ratzinger bíboros, a… Tovább »

Senki sem eheti, ha előtte nem imádta

                Az idei tanév második félévétől mi premontrei atyák azt beszéltük meg, hogy hétfői elmélkedéseinkben elmagyarázzuk azokat a sajátos és néha talán szokatlannak tűnő szokásokat, melyekkel diákjaink és tanáraink diákmiséinken és plébániai miséinken találkoznak, és amelyek eltérnek a másutt tapasztalt általános szokástól. A premontrei rend ugyanis különösen szívén viseli az Eucharisztia tiszteletét és a liturgia… Tovább »

Az Úr felé fordulva

2017. a liturgia éve. A 2021-es esztendőben fogjuk ünnepelni a Premontrei Rend alapításának 900. évfordulóját. Erre készülve évről-évre újabb programot határoztunk meg, amit e kerek évforduló méltó megünneplésének szolgálatába állítunk.  A liturgia évében arra törekszünk, hogy nemcsak általában a liturgiával, hanem a premontrei rend liturgikus sajátosságaival és a mi liturgikus gyakorlatunkkal is többet foglalkozzunk.  Ma egy német származású pap – londoni oratoriánus szerzetes – 10 évvel ezelőtti… Tovább »