Kategória: Hétindító gondolatok

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve

Már az elmúlt tanév alatt hétfői elmélkedéseink során igyekeztem elmélyíteni a kenyér és bor színében köztünk valóságosan jelenlévő és minket lelkileg tápláló Jézus iránti szeretetünket és imádásunkat. Ezt folytatjuk az idei évben is, mivel hazánk katolikus egyháza az idén elkezdte a hároméves előkészületet a 2020 szeptemberében Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Ilyen világraszóló eseményt… Tovább »

A “Liturgia lelke”

Kedves Diákok, kedves Tanárok, Valamikor a nagyböjti időszakban beszéltem nektek a liturgia szelleméről. Most folytatom a gondolatmenetet. Az egyházatyák sokféle módon próbálták megközelíteni a nagy titkot, Isten benső életét, Isten életét önmagában. Szt. Ágoston szemléletében a Szentháromság belső élete abban áll, hogy az Atya az Ige által a Szentlélekben ismeri és szereti önmagát, ismeri-szemléli és… Tovább »

Megváltásunk legszentebb napjai

                A tegnapi nappal, Virágvasárnappal beléptünk az egyházi év szívébe, a legszentebb, legfontosabb napokba, amikor Megváltónk szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezünk, amely eseményekben megvalósult az emberiség megváltása. Tehát a világ és a kozmosz történetének legfontosabb eseményeiről van szó, amelyeken áll vagy bukik a mi egyéni földi és örök sorsunk is. Ezért az Egyház Virágvasárnap meghív… Tovább »

“Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében!”

A liturgia évében, a hétfői elmélkedésekben néhány gyakorlati kérdésre is szeretnék válaszokat keresni az ünnepi időszak aktualitásait követően. Barsi Balázs atya elmélkedései és a lelkigyakorlatokon papírcetlire írt kérdésekre adott válaszai segítségével próbálok válaszolni ezekre a liturgiával kapcsolatos kérdésekre, a mai kérdésre, hogy szabad-e gitáros énekeket énekelni a szentmisén, teljesen tőle fogok idézni. Előbb azonban a… Tovább »

Az Eucharisztia hősöket nevel

                  Múltkori elmélkedésemben az Eucharisztia: a szentmise és a szentáldozás magasztosságáról, a Krisztus szent Testével való méltó bánásmódról szóltam, ma pedig mindezt megvilágítom egy történelmi példával, amit Athanasius Schneider kazahsztáni püspök ír le Dominus est – Az Úr az című könyvében.                 A Szovjetunió kommunista rezsimje, amely 70 évig tartott, egy földi paradicsom létrehozását… Tovább »

Mit tegyünk, ha unalmasnak találjuk a szentmisét?

A liturgia évében, ebben a hétindító elmélkedésben néhány gyakorlati kérdésre szeretnék válaszokat keresni egy bevezető után. Barsi Balázs atya elmélkedései és a lelkigyakorlatokon papírcetlire írt kérdésekre adott válaszai segítségével próbálok válaszolni ezekre a liturgiával kapcsolatos kérdésekre, sokat fogok tőle idézni. A mai két kérdés a következő: Első: Miért fontos minden vasárnap ott lenni a szentmisén?… Tovább »

„A LITURGIA LELKE”

Kedves Diákok, kedves Tanárok, Iskolánk lelki igazgatója megkért, hogy a következő időszak hétindító elmélkedéseiben ismertesselek meg titeket a liturgikus lelkiséggel, hogy közelebb kerüljetek a „liturgia szelleméhez”.  Egyébként ez a címe Romano Guardini könyvének, amiből magam is talán a legtöbbet tanultam fiatal koromban a liturgikus lelkületről. Néhány évvel ezelőtt ugyanezzel a címmel írt Ratzinger bíboros, a… Tovább »

Senki sem eheti, ha előtte nem imádta

                Az idei tanév második félévétől mi premontrei atyák azt beszéltük meg, hogy hétfői elmélkedéseinkben elmagyarázzuk azokat a sajátos és néha talán szokatlannak tűnő szokásokat, melyekkel diákjaink és tanáraink diákmiséinken és plébániai miséinken találkoznak, és amelyek eltérnek a másutt tapasztalt általános szokástól. A premontrei rend ugyanis különösen szívén viseli az Eucharisztia tiszteletét és a liturgia… Tovább »

Az Úr felé fordulva

2017. a liturgia éve. A 2021-es esztendőben fogjuk ünnepelni a Premontrei Rend alapításának 900. évfordulóját. Erre készülve évről-évre újabb programot határoztunk meg, amit e kerek évforduló méltó megünneplésének szolgálatába állítunk.  A liturgia évében arra törekszünk, hogy nemcsak általában a liturgiával, hanem a premontrei rend liturgikus sajátosságaival és a mi liturgikus gyakorlatunkkal is többet foglalkozzunk.  Ma egy német származású pap – londoni oratoriánus szerzetes – 10 évvel ezelőtti… Tovább »

Margit imái vezekelve szállnak

                A ma kezdődő héten két olyan nemzeti szentünkről is megékezünk, akik kortársak voltak (azonos évben két nap különbséggel haltak meg) és a magyar történelem egyik legválságosabb korszakában, a tatárjárásnak nevezett XIII századi mongol invázió idején éltek, melyben hazánk lakosságának fele elpusztult és az anyagi javak nagyrésze is elveszett. IV Béla király és várandós felesége… Tovább »

Quoniam sine dominico, non possumus!

Amikor 2014-ben elhatároztuk, hogy jó előre felkészülünk a Premontrei rend alapításának 900. évfordulójára, akkor meghatároztuk programszerűen 7 év tematikáját a 2015-2021 közötti időszakra. 2015 a megtérés éve; 2016 a pasztoráció éve; 2017 pedig a liturgia éve lett. 1116 és 1118 között szent Norbert atyánk járta Xanten környékének szigorú kolostorait és tanulmányozta a liturgiát. Ezért ezt… Tovább »

Bánatban született öröm

Az Egyház ebben az évben is, mint egy gondos édesanya, vezetget minket: „az idők ritmusát megszabja nékünk”, felemel, felráz, nem hagyja, hogy elfáradjunk, netán visszaforduljunk az üdvösség felé vezető vándorutunkon! Ma, advent 3. hetének hétfő reggelén Szt. Pál apostol szavait idézzük: „Örvendjetek, mert az Úr immár közel van!” Örvendjetek a bánkódás közepette! Legyetek mindig derűsek!… Tovább »

Megteremni a bűnbánat méltó gyümölcseit

A tegnapi szentmise evangéliumában megjelent Keresztelő Szt. János alakja, aki mint a Messiás előfutára az ádventi előkészület legelső mestere és tanítója. Legfontosabb üzenete megegyezik Jézus első prédikációjával: “Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit. Tartsatok bűnbánatot, elközelgett az Isten Országa.” Üzenete sürgős, hiszen a fejsze már a fák gyökerénél van, minden gyümölcsöt nem termő fát kivágnak és… Tovább »

Gyermek születését várjuk, Izajás prófétával és a 138. zsoltár szavaival

Azzal is köszönthetnénk egymást, hogy Boldog új évet! – hiszen új egyházi esztendőt kezdtünk el az adventi időszakkal. Az adventi készületi idő hasonlít a nagyböjthöz, nemcsak abban, hogy lila lett a liturgia színe, hanem abban is, hogy ez is böjt időszak, egyfajta kis böjt. A várakozás ideje ez, azonban nem a tétlen várakozásé, hanem igenis… Tovább »