DExam Vizsgahely

A DExam tavaszi vizsgaidőszakban (2018. április 14. – május 13.)

várjuk angol nyelvből a B2 nyelvi szinten vizsgázókat!

A vizsgáról, vizsganaptárról, vizsgadíjakról bővebben ide kattintva olvashat.

Angol középfokú (B2) írásbeli nyelvvizsga időpontja:
2018. április 28.
Jelentkezési határidő: 2018. március 21.

A DExam vizsgarendszer

 • Három szinten (B1, B2 és C1) komplex tudást mérő államilag akkreditált, egynyelvű angol nyelvvizsga, mely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.
 • A külön is letehető részvizsgák kompatibilisek bármely más akkreditált nyelvvizsgával, ami azt jelenti, hogy ha van már például egy szóbeli nyelvvizsgája, az egy sikeres DExam írásbeli vizsgával együtt komplex nyelvvizsgával egyenértékű.
 • A két vizsgarész a négy nyelvi alapkészséget és a nyelvismeretet méri. A mérési egységek önállóak, a készségeket elkülönítve mérik.

Szóbeli részvizsgán mért készségek:

 • a beszédértés
 • a beszédkészség

Írásbeli részvizsgán mért készségek:

 • az írott szöveg értése és nyelvismeret
 • az íráskészség.

A vizsga sajátosságai:

A DExam vizsgarendszer fontos sajátossága a humánmodul / reálmodul megjelenése, amely a nyelvtudás szintjétől és a mért készség jellegétől függően épül be.

 • a B1 szintű nyelvhasználótól saját hétköznapjaihoz kapcsolódó, mindennapi témák ismeretét várjuk el, ezért a B1 szintű vizsga nem tartalmazza a modulválasztás lehetőségét.
 • B2 és C1 szinten a vizsgázók különböző arányban kapnak általános és modulfeladatokat. Az általános témájú feladatok a humán- és reál feladatsorok közös részét képezik. A modulfeladatok a vizsgázók szűkebb vagy tágabb érdeklődési köréhez, vagy szakterületéhez kötődnek, de tárgyi tudást nem mérnek.
 • a szóbeli (beszédkészséget mérő rész) páros vizsga

Vizsgára jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet.

Jelentkezési lap

Online jelentkezés

Letölthető jelentkezési lap

A jelentkezési lap a Gödöllői DExam Vizsgahelyen az ügyfélszolgálati irodában személyesen is átvehető.

Premontrei Gimnázium – 2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2.

(korábbi cím: Egyetem tér 16.)

kedd, szerda, péntek 9.00-15.00

A kitöltött jelentkezési lapokat a vizsgahelyünkre kérjük személyesen vagy postán eljuttatni. Csak a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött jelentkezési lapokat fogadjuk el, melyekhez csatolni kell a befizetés igazolását. Ellenkező esetben a jelentkezést nem tekintjük érvényesnek.

Vizsgadíj befizetése

A jelentkezők a vizsgadíjat befizethetik

 • készpénz-átutalási csekken, amely beszerezhető a Premontrei Gimnáziumban az ügyfélszolgálaton (kedd, szerda, péntek 9.00-15.00)
 • banki átutalással a Debreceni Egyetem számlaszámára: 10034002-00282871

Fontos tudnivalók

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a vizsgadíj befizetési határideje megegyezik a jelentkezési határidővel. Határidőn túli befizetés esetén a jelentkezést nem áll módunkban elfogadni.

Kérjük, hogy átutaláskor a közlemény rovatban feltétlenül tüntesse fel a vizsgázó nevét és a befizetés célját: “DExam nyelvvizsgadíj”.

Kérjük, ÁFÁ-s számla kiállítása iránti igényüket a dexam@unideb.hu címre küldött e-mailben a befizetéssel egy időben jelezzék.

A befizetés igazolásaként a befizetési csekk eredeti igazoló szelvényét vagy a banki átutalás igazolását fogadjuk el, amelyet vizsgahelyünkre a jelentkezés érvényesítése céljából a jelentkezési határidő lejártáig kell eljuttatni.

Érdeklődni lehet:  Telefon: +36-28-514-995 , 06 20/359 4201– Kissné Papp Gabriella

e-mail cím: dexamgodollo@gmail.com

VÁLTOZÁSOK

Felhívjuk a vizsgára jelentkezők figyelmét, hogy 2014. július 1-vel módosított DExam Vizsgaszabályzat lépett életbe, mely összhangban áll a 137 / 2008. Korm. rendelet előírásaival.

 

VÁLTOZÁSOK a 2017 tavaszi vizsgaidőszaktól kezdődően

 1. Értékelést érintő változás

Mindhárom szinten a komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakon belül mind a 4 vizsgarészben teljesíti az előírt 40%-ot, és a 4 vizsgarész összeredményének az átlaga minimum 60%, függetlenül attól, hogy a szóbeli és /vagy az írásbeli részvizsga eredménye eléri-e a 60%-ot.

 

 1. Feladattípusok változása
  • Minden szint, minden készségéből kimarad az igaz/hamis feladattípus, kivéve a B1 listening vizsgát.

Így a B1 és B2 reading vizsgarészben a vizsgázóknak 3 feladatot kell megoldaniuk, melyre 60 perc áll rendelkezésre.

A C1 listening vizsgarészben a 3 feladatra 35-40 perc jut.

 • A B2 és C1 reading feladatsorból kikerül a hiányos szöveg kiegészítése 4 válaszlehetőséggel feladattípus, és így a vizsgasorban mindig hiányos szöveg kiegészítése szókészletből feladattípus szerepel.