Bevezető

A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.

(Teréz anya)

Kedves Szülők!  Kedves Diákok!

Az újraindult Premontrei Gimnázium célja – hasonlóan a két világháború között működő gimnáziumhoz – a teljes ember nevelése-oktatása. Ezért mások problémáinak megértése, a IKSZlogórászorulók segítése, mások értékeinek felismerése és az embertársaink iránti felelősség vállalása fontos nevelési célunk. A régi gimnáziumban is működött egy Szent Erzsébet Segítő Egyesület, amely hasonló célokat fogalmazott meg. Az egyházi iskolák egy részében korábban is létezett egy-egy évfolyamhoz kötött, több hónapon át tartó szociális segítő feladatellátás, amelyet 2005-től kezdve mi is bevezettünk a mindenkori nyolcadik osztályban. A 2012/2013. tanévtől kezdve a tanulóknak már a köznevelési törvény értelmében kötelező 50 óra közösségi szolgálatot teljesíteni ahhoz, hogy 2016-ban megkezdhessék az érettségi vizsgájukat. Iskolánkban az ötven órát, amelyből tíz óra bevezető és záró foglalkozásokra, szervezésre fordítható, a kilencedik évfolyam második félévében és a tízedik évfolyam első félévében kell teljesíteni.

Ennek lényege, hogy minden tanuló többféle lehetőség közül választ magának olyan feladatot, amelyet a fogadó intézmény felnőtt képviselője felügyel és irányít. A tanári kapcsolattartás mellett végzett közösségi szolgálat általában heti 1 alkalommal délután kb. 2 órát vesz igénybe.

Egy félévben legalább egy, legfeljebb három területet kell megjelölni és kb. 20 óra tényleges szolgálatot kell teljesíteni. Az előírt óraszám tanítási időn kívül tömbösítve is teljesíthető.

Szeretnénk, ha a vidéki tanulók – a lehetőségekhez mérten – a lakóhelyükön végezhetnék ezt a közösségi szolgálatot, így Veresegyházon, Isaszegen, Mogyoródon és több környező településen is vannak fogadó intézmények, illetve várjuk az Önök által/általatok javasolt helyi intézmények vezetőinek nevét, elérhetőségét, hogy felvehessük velük a kapcsolatot.

Az előzetes jelentkezés interneten egy űrlap kitöltésével történik.

Az előzetes jelentkezések alapján kialakítjuk a csoportokat és a kitöltött jelentkezési lap és szülői hozzájárulás leadása után január végén, február elején elkezdődik a tényleges közösségi szolgálat.

A közösségi szolgálat során a tanulók naplót vezetnek, amelyben rögzítik, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytattak, valamint feljegyzik élményeiket, tapasztalataikat – ezek alapján készítik el a program végén a beszámolót. Ha van rá lehetőség, javasoljuk, hogy a közösségi szolgálat során a tanulók készítsenek fényképeket, rajzokat, esetleg kisfilmet is a munkájuk dokumentálására.

Reméljük, hogy minden diákunk megtalálja azt a területet és intézményt a lehetőségek közül, ahol örömmel és sikeresen tudja teljesíteni a közösségi szolgálatot.

Kissné Papp Gabriella
a program iskolai koordinátora
telefon ikon 28/514 995
email logó gabi(kukac)prem.hu