Iskolamisék, osztálymisék és laudesek

Dátum Osztálymise a B-épület kápolnájában (9:50) Évfolyammise

a templomban (8:00) Sz

Laudes

a B-ép. aulájában (7:30) L

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
II. 5-9 II.5. Szt. Ágota szűz, vt.  

II.6. Japán vértanúk

 

 

II.7. Köznap

 

II.8. Emiliáni Szt. Jeromos II.9. Szent Skolasztika

Sz: 12. ABC

II. 14-16 II.12. Köznap

 

II.13. Köznap

 

II.14. Hamvazó-szerda, iskolamise II.15. Köznap

 

II.16. Köznap

Sz: 6.7.8. A

L:  5. AB

II. 19-23 II.19. Köznap

 

II.20. Köznap

 

II.21. Köznap

 

II.22. Catedra Petri Ü
(Péter apostol székfoglalása)
II.23. Köznap

L:  9. A

II. 26-III. 2 II.26. Köznap

 

II.27. Köznap

5A

II.28. Köznap

 

III.1. Köznap

 

III.2. Köznap

Sz: 9.10.11. C

L:  9. B

III. 5-9 III.5. Köznap

 

III.6. Köznap

 

III.7. Köznap

5B

III.8. Köznap

 

III.9. Köznap

Sz: 9.10.11. A

L:  9. C

III. 12-14 III.12. Köznap

 

III.13. Köznap

 

III.14. Köznap

 

III.15. Köznap

Nemzeti ünnep

III.16. Köznap

 

III. 19-23 III.19. Köznap

 

III.20. Köznap

 

III.21. Köznap

 

III.22. Köznap

 

III.23. Köznap

Sz: 9.10.11. B (latin)

L: 10. A

III. 26-28 III.26. Nagyhétfő

 

III.27 Nagykedd

12h szentségimádás
20:00-tól a lelki nap kezdetéig

III.28. Nagyszerda

Iskolai lelki nap

III.29. Nagycsütörtök

 

III.30. Nagypéntek

 

IV. 4-6 IV.2. Húsvéthétfő

 

IV.3. Fényes hét

kedd

IV. 4.  Fényes hét

szerda

IV.5. Fényes hét

csütörtök

IV.6. Fényes hét péntek

L: 10. B

IV. 9-13 IV.9. Gyümölcsoltó Boldogasszony      12C

 

IV.10. Köznap

 

IV.11. Szt. Szaniszló Pp. vt.                       8A

 

IV.12. Köznap

10A

IV.13. Szt. Hermengild vt.

Sz: 5. AB

L: 10.C

IV. 16-20 IV.16. Szt. Bernadett szűz                       12B

 

IV.17. Köznap

 

IV.18. Köznap

 

IV.19. Köznap

9C

IV.20. Köznap

L: 12. ABC

IV. 23-27 IV.23. Szt. Adalbert Pp. vt.   

IV.24. Szt. György vt.

9A

IV.25. Szt. Márk Ü

10C

IV.26. Ludolf Pp hv.

9B

IV.27. Canisius Szt. Péter hv, et.

Sz: 6.7.8. A

L: 11. A

V. 2-4 IV.30. Szt. V. Piusz PP

 

V.1. Munkás Szt. József

 

V.2. Szt. Atanáz

 

V.3. Fülöp&Jakab ap. Ü  

10B

V.4. Szt. Flórián vt.

Ballagási mise:

12. ABC

V. 7-11 V.7. Boldog Gizella

11B

V.8. Köznap

7A

V.9. Köznap

11A

V.10. Áldozó-csütörtök               11C

 

V.11. Salkaházi Sára szűz, vt.

Sz: 5. AB (3.órában)

L: 8A

V. 14-18 V.14. Köznap

 

V.15. Köznap

 

V.16. Nepomuki Szt. János vt.  

 

V.17. Köznap

 

V.18. Szt Venantius vt.

Sz: 9. ABC

L: 11B

V. 21-25 V.21. Pünkösd hétfő

 

V.22. Pünkösd nyolcada kedd

       

V.23. Bold. Apor Vilmos Pp. vt. 

  

V.24. Hermann-József hv.               6A

 

V.25. Szt. VII. Gergely PP

Sz: 5. AB (5.órában)

L: 11C

V. 28-VI. 1 V.28. Köznap

 

V.29. Köznap

5A

V.30. Szt István kir. translatio                      5B V.31. Köznap

 

VI.1. Merici Szt. Angéla

Sz: 10. ABC

L: 7A

VI. 4-8 VI.4. Szt. Quirinus Pp. vt.

 

VI.5. Szt. Bonifác Pp. vt.

 

VI.6. Szt Norbert Pp. FÜ     Iskolamise

 

VI.7. Köznap

VI.8. Jézus Szíve FÜ

Sz: 11. ABC

L: 6A

Jelmagyarázat: vt.=vértanú; hv.=hitvalló; PP=pápa; Pp=püspök; liturgikus szín; premontrei szent; Ü=ünnep (dicsőség, 1-olv); FÜ=főünnep (dicsőség, hitvallás, 2-olv)