Éves programterv

Időpontok-2016-2017

VIII. 23. Alakuló értekezlet
VIII. 25-26. Javító- és osztályozó vizsgák
VIII. 29-30. Tanári lelkigyakorlat
VIII. 29-31. Tankönyvvásár
VIII. 31. szerda Tanévnyitó értekezlet
VIII. 31. szerda 17.00 Veni Sancte (1.)

Szeptember

IX. 1. csütörtök 1. tanítási nap, Veni Sancte (2.)
IX. 12-13. hétfő-kedd Tanulmányi kirándulások
IX. 7-8. k,sz. 17.00 Szülői értekezletek
IX. 20-27. kedd-kedd Duisburgiak Gödöllőn
IX. 22. cs. 17 ó Ikonkiállítás megnyitó – Auditórium
IX. 22. cs. 18.00 Szülők Egyesülete választmányi ülés
IX. 26-30. hétfő-péntek Papírgyűjtés

Október

X. 2. vasárnap Minimaraton
X. 6. csütörtök Aradi vértanúk megemlékezés
X. 6 / X.10-i hét Nevelési értekezlet
X. 7. péntek Gólyabál
X. 17–21. Prágaiak látogatása
X. 14. péntek 8.00-15.00 Környezetvédelmi-fenntarthatósági projektnap
X. 14. péntek 14.00 Bolyai matematikaverseny
X. 15. szo. 8.00-20.00 12 órás foci
X. 18. kedd 18.00 Premontrei Esték: vendégünk Rákay Philip
X. 20. csütörtök Jászó-Kassa-Rozsnyó kirándulás (9A, 9C, 9Ny)
X. 24. hétfő Az 1956-os forradalom ünnepe
X. 25. kedd 17.00 Premontrei Esték: Petrás Géza előadása a Szaharáról
X. 27-31. csüt.-hétfő Látogatás a Drezdai Énekes Iskolába
X. 28 péntek 11.00 Teleki Pál szül. 137. évf. megemlékezés Gödöllőn, a Teleki téren
X. 29-31. Öregdiák tátrai túra
Október folyamán: Zrínyi-emlékév megemlékezés

November

XI. 2-4. Őszi szünet
XI. 7. hétfő Őszi szünetet követő 1. tanítási nap
XI. 8. kedd 10.35 Halottak napi megemlékezés (fácánosi temető)
XI. 11. péntek 14.00 Bolyai magyar nyelv és irodalom verseny
XI. 12. szo. Szalagavató bál (SZIE)
XI. 18-20. pént-vas. Tátrai túra 10-13. évf.
XI. 15. kedd De.:Nyílt nap; 16.00-tól felvételi tájékoztató szülőknek
XI. 16. szerda 16.00 Tájékoztató szülői értekezlet felvételizőknek
XI. 17. csütörtök 16.30 Szülői fogadóest
XI. 22. kedd 8.00-12.00 Nyílt nap és felvételi tájékoztató az egyházzenei képzésről
XI. 29. kedd 17.00 Tájékoztató szülői értekezlet felvételizőknek
XI. 29. kedd 3. ó Adventi szentmise B épület aula, Takács Menyhért
apát halálának 83. évfordulója; Öregdiák pályázat
eredményhirdetés (beadás: nov.10-ig)
XI. 30. szerda De.:Nyílt nap; 8.00-tól felvételi tájékoztató szülőknek

December

XII. 2. péntek 7-8. óra Közösségi szolgálat nyitó rendezvény 9.a, 9.Ny, 9.c évf.
XII. 3. szo. Büttner Zsolt Öregdiák Foci Emléktorna
XII. 5. hétfő 2. adventi gyertya meggyújtása az aulában
XII. 9. péntek Felvételi jelentkezési lapok leadása a központi írásbeli
vizsgára
XII. 19. hétfő de: 3. adventi gyertya meggyújtása az aulában
7. óra of óra minden osztálynak
XII. 20. kedd 8.00 Karácsonyi projektnap
11.30 A 4. adventi gyertya meggyújtása karácsonyi műsor
(5.a és az egyházzenészek, közös éneklés)
15.00 Tanári – dolgozói karácsony
XII. 21. sze– I. 2. hétfő Téli szünet

Január

I. 3. kedd A téli szünetet követő 1. tanítási nap
I. 6. péntek Vízkereszt szentmise, házszentelés és Fényi Ottó atya
születésének 100. évf. megemlékezés, Szentek eledele
kiállítás megnyitó B épület aula
I. 11. szerda 17.00 Szülői értekezletek a végzős évfolyam számára
I. 20. péntek I. félév vége
I. 21. szo. 10.00 Központi írásbeli (4/5/8 évf. képzések)
12 h kosár
I. 23. hétfő 8.00-tól Osztályozó értekezletek- diákoknak tanítási szünet
I. 24. kedd de. Magyar Kultúra napja – dr. Béres József ea., éneklés
I. 26. csütörtök 14.00 4/8 évf. pótló központi írásbeli vizsga
I. 27. péntek 9-17 óra Felvételi írásbeli dolgozatok megtekintése (4-8 oszt.)
I. 27. péntek 7-8. óra Közösségi szolgálat záró rendezvény 9-10. évf.
I. 28. szo. Premontrei bál
Január folyamán: Egyházzenész félévi vesperás, Ökumenikus imahét;

Február

II. 2. csütörtök Félévi értekezlet
II. 8-9. sze-csüt. 17.00 Szülői értekezletek (5-11. évf.)
II. 9. csütörtök 8+4+E+5 írásbelijéről az értékelő lap kiosztása
II. 24. péntek Farsangi bál
II. 10. péntek 14.30 Bolyai természettudományi verseny
II. 20–25. hétfő-szo. Szóbeli felvételi vizsgák
II. 25. Kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
A 2016/2017. tanév időpontjai – 2016. szeptember 26.
Február folyamán: Ki mit tud? egyéni és kamarazene; Egyházzenész félévi
hangverseny – zongora; Öregdiák bál

Március

III. 1. Hamvazószerda 2. órában szentmise B épület aula
III. 3-4. 11-12. évf. Lelkigyakorlatos hétvége
III. 6. hétfő 14.00 8+4+E+5 osztályos pótszóbeli (8 évf. esetleg 3-án)
III. 6-10. hétfő-péntek Javasolt 1. kirándulási hét (pl. Angliai nyelvtanfolyam,
Látogatás Révkomáromba – Selye Gimn., Duisburg)
III. 6. hétfő Megemlékezés Ottó atya halálának 15. évfordulójáról
III. 9. szerda Ideiglenes felvételi jegyzék ismertetése
III. 14. kedd 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe;
Népdalverseny; osztályfényképezés 10-11.évf.
III. 15. szerda Városi ünnepség (előző este városi fáklyás felvonulás)
III. 16-17. csüt.-pént. Tanítási szünet
III. 21. Bach-projeknap
III. 24-25. 9-10. évf. Lelkigyakorlatos hétvége
III. 31- IV.1. 5-8. évf. és 9.Ny lelkigyakorlatos hétvége
Március folyamán: Ki mit tud? vers – próza

Április

IV. 1. szo./2 vas 11.00 Teleki Pál halálának 76. évf. – Máriabesnyő temető
IV. 11. kedd Koszorúzás Kálmán herceg szobránál (5.a, 9.Ny, 9.c)
IV. 12. szerda Tanulói lelkinap
IV. 13-18. csüt.-kedd Tavaszi szünet
IV. 16. Holokauszt áldozatainak emléknapja (9-13.évf.)
IV. 19. szerda Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
IV.18- 23. kedd-vas. Javasolt tavaszi 2. kirándulási hét (Prága, Duisburg, német
nyelvi tábor, egyházzene tanulmányút)
IV. 20. csüt. 16.30 Szülői fogadóest
IV. 24-26. hétfő-sze Osztályozóvizsgák
IV. 26-ig A felvétellel kapcsolatos értesítés megküldése
IV. 28. péntek du-tól Tanári kirándulás
Április folyamán: Ki mit tud? jelenet – tánc – néptánc – egyéb
Koszorúzás Muhiban az emlékhelyen (iskolai küldöttség)
Nevelési értekezlet

Május

V. 2. és 3. kedd, sze Végzős osztályok osztályozó értekezletei
V. 4. csütörtök Vidámballagás, végzős év. utolsó tan. nap
V. 5. péntek 14.30 Ballagás
V. 8. hétfő Első írásbeli érettségi vizsganap
V. 8-10. között Írásbeli érettségik és 8-os, 10-es szóbeli vizsgák;
9. c term. tud. képzés: terepgyakorlat
V. 11. csüt. 17.00 A felvett osztályok szülői értekezlete
V. 17. szerda Országos mérés –idegen nyelv 6. és 8. évf.
V. 24. szerda Országos mérés (magyar, matematika) a 6-8-10. évf.
V. 29- jún. 3. Londoni katolikus egyetemi közösség látogatása
Május folyamán: KIDS versenyek

Június

VI. 2. péntek Nemzeti Összetartozás Napja – Trianon
VI. 3. szombat Öregdiák Szent Norbert-nap
VI. 6. kedd Iskolai Szent Norbert-nap és Ki mit tud?-döntő
osztályfényképezés 5-9. évf.
VI. 9. péntek Pedagógusnap – Szülők Egyesülete
VI. 13-14. kedd-szerda Osztályozó értekezletek
VI. 15. csütörtök Utolsó tanítási nap, 1-2. ó osztályfőnöki órák
VI. 26. hétfő Tanévzáró értekezlet

Az írásbeli érettségi vizsgák (emelt és középszint) időpontjai:

Magyar nyelv és irodalom 2017. május 8. 8.00
Matematika 2017. május 9. 8.00
Történelem 2017. május 10. 8.00
Angol nyelv 2017. május 11. 8.00
Német nyelv 2017. május 12. 8.00
Informatika (emelt szint) 2017. május 15. 8.00
Latin nyelv 2017. május 15. 14.00
Biológia 2017. május 16. 8.00

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak 2017. május 17. 8.00

Informatika (középszint) 2017. május 18. 8.00
Ének-zene, művészettörténet 2017. május 18. 14.00
Kémia 2017. május 19. 8.00
Földrajz 2017. május 19. 14.00
Fizika 2017. május 22. 8.00
Vizuális kultúra 2017. május 22. 14.00
Francia nyelv 2017. május 23. 8.00
Orosz nyelv 2017. május 26. 8.00

A tanulók az írásbeli dolgozatokat előreláthatólag 2017. május 31-én, szerdán 9-17 óráig tekinthetik meg a földszinti tárgyalóban.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák: 2017. június 8-15.
Középszintű szóbeli érettségi vizsgák: 2017. június 19-30. (iskolai terv: jún. 19-23.)
Egyházzenész szóbeli szakmai vizsga: 2017. június 12/19-i héten

Előreláthatólag (későbbi beosztástól függően):
Te Deum: 2017. június 24/25. szo./vas; Érettségi bankett: 2017. június 24/25. szo./vas.

Beiratkozás az újonnan felvetteknek: 2017. június 22-24. között

Az évzárást követően: Iskolai nyári tábor (részletek később)