Évfolyamvizsgák

A 8. évfolyamos vizsgák szabályzata és tantárgyankénti követelményei

 • VIZSGATÁRGYAK:
  • Magyar nyelv – ÍRÁSBELI
  • Magyar irodalom – SZÓBELI
  • Történelem – SZÓBELI
  • Matematika – ÍRÁSBELI
  • Idegen nyelv – ÍRÁSBELI és SZÓBELI
 • KÖVETELMÉNYEK:
  minden tárgyból az 5-8. évfolyamok anyagából  a szaktanárral egyeztetett témakörök
 • MENTESSÉG:
  mentességet kaphat, aki adott tárgyból tárgyévben országos verseny döntőjébe jutott
 • ÉRTÉKELÉS:
  osztályzat 1-5 , a vizsgajegy kb. 25%-a az év végi értékelés során kialakított osztályzatnak (a naplóban külön jelezzük, melyik a vizsgajegy)

Az egyes vizsgatárgyak követelményei, témakörei:

Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Matematika
Angol nyelv
Német nyelv


A 10. évfolyamos vizsgák szabályzata és tantárgyankénti követelményei

 • VIZSGATÁRGYAK:
  • Egy idegen nyelv (lehetőleg az első id. nyelv) – ÍRÁSBELI és SZÓBELI vizsga
  • Egy választott FAKT tárgy – SZÓBELI vizsga
  • aki nem választ FAKT-ot, bármelyik faktos tárgy vagy másik idegen nyelv
  • egyházzenészek: egy nyelv és bármely faktos vagy zenei tárgy
 • KÖVETELMÉNYEK:
  • minden tárgyból a 9. és 10. évfolyam anyaga
  • Minden tanulónak két tantárgyból kell vizsgázni (ha valaki szeretne, több tárgyból is jelentkezhet vizsgázni)
 • MENTESSÉGET kap:
  • idegen nyelvből az a tanuló, akinek az adott nyelvből érettségije vagy nyelvvizsgája ( C ) van
  • FAKT-os tárgyból az a tanuló, aki 9. 10. évfolyamban az adott tárgyból országos verseny döntőjébe került
  • teljes felmentést kap az a tanuló, aki tárgyévben bármely tárgyból előrehozott érettségit tesz
 • ÉRTÉKELÉS:
  osztályzat 1-5 , a vizsgajegy kb. 25%-a az év végi értékelés során kialakított osztályzatnak (a naplóban külön jelezzük, melyik a vizsgajegy)

Az egyes vizsgatárgyak követelményei, témakörei:

Vizuális kultúra
Szolfézs
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Matematika
Angol nyelv
Német nyelv
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz