Aki által minden lett, maga is a mindenek közé született

A média tele van ünnepi várakozással, sokan szorongva kérdezik, lesz-e idén „igazi” karácsonyunk? Mintha tőlünk függene az ünnep megvalósulása… Üzenetemmel szeretném megerősíteni, hogy a karácsony örök. Bizonyos értelemben nem két évezrede ünnepeljük, mert a világ a kezdetétől fogva a karácsony igézetében él. Nem kell keresnünk, nem kell utána futnunk az adventi hajszában, hiszen itt van.

A karácsony nem csupán a két évezrede, az „idők teljességében” történt esemény, az újrateremtés felidézése. Üdvtörténeti kibontakozása a kezdettől, a Világ teremtésétől indult. A Világ teremtett VALÓSÁG, az Istentől való. A karácsony a teremtéssel kezdődött, és azóta fokozatosan kibontakozik.

Az Isten szólt és lettek. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. A tudomány emberei a világegyetem keletkezésének ezt a 14 milliárd évvel ezelőtti pillanatát ősrobbanásnak hívják.

És a következő „pillanatban” az Isten újra szólt, és a galaxisok egy kicsiny porszemén, a mi Földünkön megjelent az ÉLET.

És az Isten újra szólt: alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ez a megjelenés már karácsony. Az emberben már megjelent az Isten, az Istenhez hasonló, lélekkel, értelemmel és szabad akarattal bíró isteni létező.

És az Isten újra szólt, kimondta Igéjét, Ő maga lett emberré: az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. „Aki által minden lett, maga isa mindenek közé született.”(Nagy Szt. Leó) Ez a tulajdonképpeni karácsony, a születés, a megtestesülés titka. És én ebben benne vagyok, mert teremtett ember vagyok. És az Isten Fia is benne van, ő is született, mint én, de nem teremtetett.

Ehhez képest semmi, hogy most éppen rossz világ van. Mindig is volt rossz, és lesz is. De az Isten örök, a „semmi” az semmi, a teremtés és a megtestesülés az örök, és Istentől van. Kérdezzük, miért nem maradt ott az örök Isten a semmiben? Mert ő a Szeretet, mert a teremtés az ő szeretetének kiáradása, és az ő dicsőségének kisugárzása, és tükörképe maga az emberré lett Jézus Krisztus. Mi is tükrök vagyunk, Jézus Krisztus tükörképe a többi ember számára. Nemcsak úgy általában, hanem a hatósugarunkban lévőknek. Szüleink, nagyszüleink, gyerekeink, tanítványaink, munkatársaink, kórházi szobatársaink számára mi vagyunk Jézus Krisztus, aki ma született Szűz Máriától, és öröktől fogva született az Atyától.

Ullmann Péter Ágoston O. Praem.

 

Jubileum 900
2020.06.09.
Ének a premontrei rendről

Lackfi János, József Attila-díjas költő a zsámbéki premontrei nővéreknek ajánlva írt verset a premontrei rend alapítójáról és a magyarországi premontreiekről az "Ó dicsőséges, ó ékességes" kezdetű ének dallamára. 2020 Szent Norbert-napján néhány strófa felcsendült már az énekből.

2019.12.22.
Magyar nyelven is elérhetővé vált Thomas Handgrätinger O.Praem. Szent Norbert-életrajza
2019.11.12.
Szent Norbert-domborművet avattak iskolánk aulájábanTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár