Angliai nyelvtanfolyam

Kedves Szülők és Diákok!

2019. március 10-17. között 8 napos angliai nyelvtanfolyamot szervezünk diákjainak Devonban, Anglia egyik legszebb részén. Ez a bő egy hét nagyon hatékonyan szolgálja a gyerekek nyelvi fejlődését, mert minden délelőtt nyelvórákon vesznek részt, melyeket anyanyelvi tanárok tartanak, délutánonként pedig helyi idegenvezető kíséretében a környék legszebb, legérdekesebb látnivalóit keressük fel. Mivel a tanulók angol családoknál vannak elszállásolva, esténként is kiváló alkalom nyílik a kommunikáció gyakorlására.
Angliai tartózkodásunk egészét – nyelviskola, kirándulások, gyerekek elszállásolása – a SOL (Sharing One Language) szervezet koordinálja. A szervezet alapelvei a következők:
 Legfontosabb a diákok biztonsága.
Az egész napos szervezett program a családok – tanárok – idegenvezetők összefüggő felügyelete alatt folyik az átlagosnál több kísérőtanár jelenlétével.
 Az idő maximális kihasználtsága.
A program kerek egésszé integrálja a családokkal töltött időt, a kirándulásokat és az órákat. A természetes beszélgetésen túl a családok a kiadott házi feladatokon keresztül is részévé válnak a nyelvtanulásnak. A tanárok és idegenvezetők együttműködése révén folyamatos a visszacsatolás a kiránduláson és az órán tanultak között. A feladatok arra irányulnak, hogy a diákok nyitott szemmel járjanak, és irányítottan figyeljenek meg mindent, amivel találkoznak. Az irányított naplóírás feladata is a tapasztalatok újragondolására serkent.
 Tanulás és élvezet együtt jár.
Minden igyekezet arra irányul, hogy a diákok jól érezzék magukat, és felejthetetlen élményben legyen részük.
Ezt a vendéglátó családok gondos kiválasztásán túl a feladatok érdekessége, újszerűsége, az itthoni munkaformáktól való különbözőség, az idegenvezetők színes kommentárja, és a meglátogatott gyönyörű helyek biztosítják.
 Fő hangsúly a szóbeli kommunikáción!
Az órák beszéd-gyakorlatain túl minden élethelyzet-adta kommunikáció kihasználása a törekvés. A családdal való nyelvgyakorlást a másnapi órákra való közös készülés is serkenti. Igazi kihívás az interjú-feladat a város lakóival, akik türelemmel, vidéki nyájassággal állnak rendelkezésre.
Mindez a diákok magabiztosságának fejlesztésére, nyelvtudásának kipróbálására, gyakorlatba helyezésére irányul, hiszen ez a legfőbb motiváló erő, amely a rövid tanfolyam idején jóval túl is érezteti hatását a későbbi nyelvtanulásban. (Ezt a diákok itthoni tanárai folyamatosan megerősítik.)
A nyelvtanfolyam költsége ~470 font + a repülőjegy ára. A jelentkezési határidő szeptember 21. (péntek), érdeklődni és jelentkezni Erdélyi Zsuzsanna tanárnőnél lehet a jelentkező neve és osztálya megjelölésével az alábbi e-mail címen: zsuzsi.erdelyi@gmail.com