A felvételi eljárás menete

 1)      A jelentkezés feltételei

Nyolcosztályos gimnáziumi osztály

Négyosztályos gimnáziumi osztály

általános iskolák negyedik osztályos tanulói

általános iskolák nyolcadik osztályos tanulói

hat-  illetve nyolcosztályos gimnázium nyolcadik osztályos tanulói


2)      T
ájékoztató szülői értekezletek 

A tájékoztató szülői értekezletre 2023. november 21-én és 23-án 18 órakor kerül sor iskolánk Fényi Ottó termében.

Kérjük Önöket, hogy felmerülő kérdéseiket írják meg az 
igazgato@premontrei.hu email címre, és rövidesen válaszolunk rá.

3)      Jelentkezés az írásbeli vizsgára

Iskolánkban minden osztálynál a jelentkezés alapfeltétele a központi írásbeli felvételi megírása. A központi írásbeli felvételire jelentkezés határideje 2023. november 30. 

A jelentkezési lap iskolánk portáján beszerezhető, illetve a www.oh.gov.hu honlapról letölthető. A kitöltött jelentkezési lapot le lehet adni az iskola portáján vagy fel lehet adni postán.

A központi felvételit bármely olyan iskolában megírhatják a tanulók, amelyik központi felvételit írat. Kérjük azoknak a jelentkezőknek a szüleit, akik valamilyen részképességi zavarban szenvednek, hogy a problémájukat igazoló hivatalos iratokkal együtt még a jelentkezési határidő lejárta előtt keressék meg iskolatitkárunkat.

4)      Az írásbeli vizsga

A jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból valamint matematikából.

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2024. január 20. (szombat) 10.00-tól 11.45-ig.

A negyedik és nyolcadik osztályosoknak is a pótírásbeli időpontja: 2024. január 30. (kedd) 14.00-tól 15.45-ig.  A pótírásbelik időpontjában csak azokat tudjuk fogadni, akik nagyon alapos indokkal és ezt igazoló irattal rendelkeznek.

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk. Kérjük a jelentkezőket, hogy a vizsganapon legkésőbb 9.30-ig, illetve a pótírásbeli napján 13.30-ig érkezzenek meg. Az iskolai kijelzőkön tájékoztatást kapnak a vizsga helyszíneiről. A szülők a járványhelyzettől függően a bejáratig kísérhetik gyermekeiket, várakozási lehetőséget – amennyiben szükséges – a premontrei auditóriumban biztosítunk.

A vizsga első részében magyar nyelv és irodalomból töltenek ki feladatlapot a jelentkezők (időtartama 45 perc). Ezután 15 perces szünet következik.

A vizsga második részében matematikából töltenek ki feladatlapot a jelentkezők (időtartama 45 perc) . Az írásbeli vizsgán matematikából csak körző, vonalzó és szögmérő használható. (Étel, ital bevihető, amennyiben szükséges.)

Tájékozódás az írásbeli vizsga eredményeiről (a kijavított dolgozatok megtekintése)

Az írásbeli dolgozatokat 2024. január 31-én, kedden, 9 és 17 óra között lehet megtekinteni. Ekkor vehetők át az értékelő lapok is. Az írásbeli dolgozatokat a szülő saját költségére fénymásolatban megkaphatja. Amennyiben a családnak lehetősége van lefotózni a dolgozatot, kérjük – környezetvédelmi megfontolásokból – lehetőleg ezt a megoldást válasszák. Amennyiben a dolgozatok javításával kapcsolatosan észrevételük van, ezt a következő munkanapon 16 óráig tehetik meg írásban, az igazgatónak címezve.

Jelentkezés az iskolába

A jelentkezéshez a következő dokumentumokra van szükség:

  • „Központi jelentkezési lap - ezt nyolcadikosoknál az általános iskola tölti ki, a negyedik osztályosok egyéni jelentkezők, így ők maguk intézik. A jelentkezési lapot a KIFIR felületén tudják előállítani az adatlappal együtt.  A regisztrációval kitöltött lapokat ki kell nyomtatni, majd a „Jelentkezési lap”-ot el kell juttatni a választott iskolába, az Adatlapot pedig a Felvételi Központba kell továbbítani 2024. február 21-ig (Oktatási Hivatal, 9001 Győr, Pf. 694.). A felvételivel kapcsolatos további információkat a www.oktatas.hu honlapon találnak. A jelentkezési lapra rá kell írni a megjelölt intézmény azonosítóját, kódszámát. A Premontrei Iskolaközpont azonosítója: 038127
  • az írásbeli vizsgaértékelőlapja
  • a negyedik osztályosoknál a 2023/24-es tanév első félévi értesítőjének másolata
  • plébánosi vagy lelkészi ajánlás (Kérjük, hogy a plébánosi/lelkészi ajánlást minden esetben papír alapon, zárt borítékban legyenek szívesek eljuttatni intézményünkbe!)
  • motivációs levél, melynek be kell mutatnia a tanuló családi környezetéthitéleti gyakorlatátegyházközségi hovatartozásáthitoktatásban való részvételétközösségekben való részvételét (pl. cserkészet, szkóla stb.), valamint legfőbb érdeklődési körét és korábban elért eredményeit (művészetek, ének-zene, tudományok, sport, hobbi stb.)

  • az iskola saját jelentkezési lapja  

 A dokumentumok beérkezési határideje: 2024. február 21.

 

                                      


A felvételi pontok számítása

Nyolcosztályos gimnáziumi képzés:

A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása (20 pont)

Nyolcévfolyamos képzésre jelentkezőknél a 4. osztály félévi tantárgyi eredményeit összegezzük: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv. 

A központi írásbeli vizsga eredménye (130 pont)

Az írásbeli magyar nyelvi és matematikai feladatlapok eredményeit a nyolcévfolyamos képzésre jelentkezők esetén 1,3-mal szorozzuk.

Szóbeli meghallgatás, motivációs beszélgetés (50 pont)

A szóbeli meghallgatás, ismerkedő beszélgetés részei:

-          a jelentkező családja által benyújtott motivációs levél és az erre vonatkozó kérdések;

-          a hitéletet, intelligenciát, logikai és kifejezőkészséget, és kreativitást felmérő beszélgetések.

Összesen elérhető: 200 pont

Négyévfolyamos gimnáziumi osztály

A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása (100 pont):

Négyévfolyamos képzésre jelentkezőknél az alábbi 7. év végi és 8. félévi tantárgyi eredményeket összegezzük: matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, biológia, földrajz, kémia, fizika, informatika.

A központi írásbeli vizsga eredménye (200 pont)

Az írásbeli magyar nyelvi és matematikai feladatlapok eredményeit a következő módon értékeljük: a teljes pontszámot szorozzuk kettővel.

Szóbeli meghallgatás, motivációs beszélgetés (100 pont)

A mindenkit érintő hitéleti beszélgetés mellett

  •  az emelt óraszámú első idegen nyelvi képzésnél angolból,vagy németből lesz szóbeli felvételi
  • az emelt szintű biológia-kémia tagozatra jelentkezőknek biológiából és kémiából lesz szóbeli vizsga
  • az emelt szintű matematika tagozatra külön szóbeli meghallgatást nem tartunk.
  • a történelem tagozatra jelentkezők a szóbeli felvételi témaköreit itt találják:

 Szóbeli felvételi témakörei történlemből (111 kB)

 A hitéleti szóbeli meghallgatás, ismerkedő beszélgetés részei:

-          a jelentkező családja által benyújtott motivációs levél és az erre vonatkozó kérdések;

-          a hitéletet, intelligenciát, logikai és kifejezőkészséget, és kreativitást felmérő beszélgetések.

A szóbeli meghallgatás pontszámai:

nyelvi szóbeli (50 pont) és hitéleti szóbeli (50 pont).

A biológia-kémia tagozat szóbeli pontszámai: biológia és kémia szóbeli (50 pont), hitéleti szóbeli (50 pont).

A biológia-kémia emelt szintű képzésre történő szóbeli felvételin a diákoknak 10 perc felkészülési idő után 10 perc felelési idő alatt kell 3 különböző nehézségű problémafeladatra válaszolniuk. A kérdések a hetedikes teljes tanév és a nyolcadikos első félév tananyagához kapcsolódnak, de nem a szaktárgyi tudásra leszünk elsősorban kíváncsiak, hanem a diákok problémamegoldó képességére, gondolkodásmódjára, kreativitására. Természetesen a feladatok megoldásához mindkét tantárgyból minimális szakmai tudás elengedhetetlen.

 A szóbeli felvételi témakörei biológiából és kémiából

 A szóbeli felvételi témakörei idegen nyelvből

Összesen elérhető: 400 pont

Határidők 

 

Esemény

Dátum

Megjegyzés

Jelentkezés írásbeli vizsgára (mindegyik tanulmányi területen)

2023. november 30.

 

A központi írásbeli vizsga

(mindegyik tanulmányi területen)

2024. január 20. szombat 10 óra

– magyar és matematika központi írásbeli

– a felvételin a kijelölt segédeszközök használhatók

– a beosztásról külön értesítést nem küldünk

– személyi- vagy diákigazolványt hozzanak magukkal a diákok

Központi pótló írásbeli vizsga

(igazoltan hiányzók részére)

2024. január 30., 14 óra

A kijavított feladatlapok megtekintése, és az értékelő lapok átvétele

2024. január 31.

8:00-16:30

– valamennyi tagozaton

Személyesen vagy írásbeli meghatalmazással tekinthető meg az iskola titkárságán

A Premontrei Szent Norbert Iskolaközpontba való jelentkezéshez az iskolába benyújtandó dokumentumok leadási határideje

 

2024. február 21.

Minden tagozatra benyújtandó:

– a központi tanulói jelentkezési lap

– az írásbeli eredményéről szóló értékelő lap másolata (akik nem a mi iskolánkban írták),

– a plébánosi/lelkészi ajánlás

– 4. osztályosoknak a 4. osztály félévi értesítő másolata

– a szülők által írt motivációs/bemutatkozó levél

-az iskola jelentkezési lapja

Győri felvételi központba benyújtandó tanulói adatlap elküldése

2024. február 21.

Bármelyik tagozatra történő jelentkezés esetén elküldendő.

Szóbeli

felvételik

 

2024. március 4-től
2024. március 20-ig délutánonként

 

A beosztásról külön értesítést küld az iskola.

A felvételi vizsga eredménye

2024. március 22.

Az eredmény megtekinthető az interneten és az iskolában.

 

Iskolabejárás a rangsorolt felvételizőknek

2024. március 21.

16 és 17 órakor

Amennyiben a járványhelyzet megengedi

A felvételről szóló értesítés megküldése

2024. április 26.

Email-ben értesítjük a szülőket

 

 

A felvétel elutasítása esetén a Köznevelési Törvény 37. § alapján a szülő a döntés ellen – kizárólag törvényességi kifogással – az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel fordulhat a gimnázium fenntartójához. A kérelem elbírálásának határideje: 2024. június 1.

 

Adatkezelés

Tájékoztatás a középfokú felvételi eljárás során tárolt személyes adatok kezeléséről (ide kattintva érhető el)

Hírek
2024.06.14.
Határtalanul 7. a - Erdély

A 7.a osztály hat napot töltött el Erdélyben, május 21-26 között a Határtalanul pályázatnak köszönhetően. Az utazás során Gyergyót és környékét, illetve a Csiki-medencét érintettük. Itt a lakosság nagy része ma is magyar, így végig olyan érzés volt, mintha át se léptük volna az országhatárt. Úgy éreztük, otthon vagyunk.

2024.06.13.
Határtalanul 7. b - Erdély
2024.05.16.
Jelentkezés öregdiák Szent Norbert-napraTovább a hírlistához
Jubileum 100
2024.03.07.
Rend- és iskolatörténeti kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban

2024. február 29-én ünnepélyesen megnyitották a Gödöllői Királyi Kastélyban a „Premontreiek 100 éve Gödöllőn” című rend- és iskolatörténeti kiállítást.

2023.03.07.
A jubileumi időszak megnyitó ünnepsége
2023.03.05.
"Premontrei 100" - indul a jubileumi időszakTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár