Főoldal » Tanórán kívüli elfoglaltságok » Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

A csend gyümölcse az ima. 
Az imádság gyümölcse a hit. 
A hit gyümölcse a szeretet. 
A szeretet gyümölcse a szolgálat.

(Teréz anya)

 

Kedves Szülők! Kedves Diákok!


Az újraindult Premontrei Gimnázium célja – hasonlóan a két világháború között működő gimnáziumhoz – a teljes ember nevelése-oktatása. Ezért mások problémáinak megértése, a rászorulók segítése, mások értékeinek felismerése és az embertársaink iránti felelősség vállalása fontos nevelési célunk. A régi gimnáziumban is működött egy Szent Erzsébet Segítő Egyesület, amely hasonló célokat fogalmazott meg. Az egyházi iskolák egy részében korábban is létezett egy-egy évfolyamhoz kötött, több hónapon át tartó szociális segítő feladatellátás, amelyet 2005-től kezdve mi is bevezettünk a mindenkori nyolcadik osztályban. A 2012/2013. tanévtől kezdve a tanulóknak már a köznevelési törvény értelmében kötelező 50 óra közösségi szolgálatot teljesíteni ahhoz, hogy 2016-ban megkezdhessék az érettségi vizsgájukat. Iskolánkban az ötven órából 23 kötött: három óra bevezető és záró foglalkozásokra fordítandó, tíz óra az iskola által szervezett tevékenységekre, tíz óra pedig a fenntartó apátság által szervezett tevékenységekre fordítandó, utóbbit a kilencedik évfolyam második félévében és a tizedik évfolyam első és második félévében kell teljesíteni.

Ennek lényege, hogy minden tanuló többféle lehetőség közül választ magának olyan feladatot, amelyet a fogadó intézmény felnőtt képviselője felügyel és irányít. 

Egy félévben legalább egy, legfeljebb három területet kell megjelölni és kb. 20 óra tényleges szolgálatot kell teljesíteni. Az előírt óraszám tanítási időn kívül tömbösítve is teljesíthető.

Szeretnénk, ha a vidéki tanulók – a lehetőségekhez mérten – a lakóhelyükön végezhetnék ezt a közösségi szolgálatot, így Veresegyházon, Isaszegen, Mogyoródon és több környező településen is vannak fogadó intézmények, illetve várjuk az Önök által/általatok javasolt helyi intézmények vezetőinek nevét, elérhetőségét, hogy felvehessük velük a kapcsolatot.

Az előzetes jelentkezés interneten egy űrlap kitöltésével történik.

Az előzetes jelentkezések alapján kialakítjuk a csoportokat és a kitöltött jelentkezési lap és szülői hozzájárulás leadása után január végén, február elején elkezdődik a tényleges közösségi szolgálat.

A közösségi szolgálat során a tanulók naplót vezetnek, amelyben rögzítik, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytattak, valamint feljegyzik élményeiket, tapasztalataikat – ezek alapján készítik el a program végén a beszámolót. Ha van rá lehetőség, javasoljuk, hogy a közösségi szolgálat során a tanulók készítsenek fényképeket, rajzokat, esetleg kisfilmet is a munkájuk dokumentálására.

Reméljük, hogy minden diákunk megtalálja azt a területet és intézményt a lehetőségek közül, ahol örömmel és sikeresen tudja teljesíteni a közösségi szolgálatot.

 

 
 Takó Enikő

Telefon: 28/514 995 
 Email: takoenikoedi(kukac)yahoo.com

 

Jelentkezés

A JELENTKEZÉS MÓDJA

 

 • Előzetes jelentkezés: a 9. évfolyamosok számára december 14-ig az alább elérhető űrlapon legfeljebb három olyan intézményt lehet rangsorolni, ahol a tanuló teljesíteni szeretné a közösségi szolgálatot.
 • Az előzetes jelentkezések összesítése alapján kialakítjuk a csoportokat. A végleges beosztásról az osztályfőnököktől és az iskolai koordinátortól kapnak tájékoztatást a tanulók és megkapják a jelentkezési lapot.
 • A kiosztott nyomtatott jelentkezési lap, szülői hozzájárulás kitöltése és aláírása után az egyes csoportokba tartozó tanulók az iskolai koordinátorral elkészítik a heti beosztásukat.
 • jelentkezésen módosítani az iskolai koordinátorral történő egyeztetés után lehet.

 

Jelentkezési űrlap

 

Területek, tevékenységek, időkeret

A közösségi szolgálat teljesítése során a diákok tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy (60 perc), legfeljebb három órát (3x60 perc), tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt órát tevékenykedhetnek az alábbi területeken. (Lehetőség szerint megadtuk azoknak az intézményeknek nevét, amelyekkel eddig együttműködési megállapodást kötöttünk az adott területen, valamint az ott végezhető fő tevékenységek körét is.) A fő partnerintézmények megismerésében segít Benke Sándor (2016/B) tanulónk kisfilmje is.

Lichner Roland és Horváth Bence (2014/B) Mogyoródon, a Szalézi Nővérek Oratóriumáról, nyári táboráról készítettek filmet, amellyel az OFI által kiírt pályázaton díjat is nyertek.

 

TERÜLETEK, TEVÉKENYSÉGEK


Jelenlegi partnereink teljes listája tevékenységi körönként


Partnerek és tevékenységi körök részletesebb listája

 • egészségügyi terület (jelenleg nem szervezünk ezen a területen közösségi szolgálatot)
 • szociális és jótékonysági terület
  • Fővárosi Idősek Otthona, Gödöllői Önkormányzati Otthon
   • Gondozás (mobilizálás, etetés);
   • foglalkoztatás (kézműves technikák, kulturális rendezvényen közreműködés, közös kirándulás);
   • egyéni mentális gondozás (felolvasás, beszélgetés);
   • egyéni szociális gondozás (levélírás, bevásárlás).
  • Egyesített Szociális Intézmény
   • Közös könyvtárlátogatás, felnőtt kísérővel – jó idő esetén gyalog;
   • sétáltatás a szabad levegőn az udvaron vagy – felnőtt kísérővel – az otthon környékén;
   • családi-baráti kapcsolatok ápolása – levélírásban besegítés;
   • tavasszal virág kiültetés, kertgondozás, virágok ápolása – együtt az idősekkel;
   • ünnepi alkalmakkor kulturális programok biztosítása;
   • kézműves foglalkozások (diák és lakó közös részvétele);
   • felolvasások a gyengén látóknak;
   • közös éneklés, csoportos játék, beszélgetés a közösségi helyiségekben vagy a szobákban;
   • társasjáték egy vagy több lakóval;
   • kiállítások megtekintése, kulturális programokon való részvétel a városban, jó idő esetén gyalog, felnőtt kísérővel.
  • Máltai Szeretetszolgálat
   • élelmiszergyűjtő akciók;
   • közösségi programok segítése;
   • adományosztásban, ügyintézésben segítségnyújtás.
 • oktatási terület
  • a helyi és más településeken lévő általános iskolák
  • Könyvtári munka;
  • nyári táborokban segítségnyújtás;
  • iskolai rendezvények szervezésében segítségnyújtás;
  • korrepetálás.
 • kulturális és közösségi terület
  • Városi Könyvtár, Gödöllő
   • „Könyvet házhoz” program - futárszolgálat;
   • klubfoglalkozásokon segítségnyújtás;
   • olvasódélutánokon, rendezvények lebonyolításában segítségnyújtás;
   • kiadványok terjesztése.
  • Városi Múzeum, Gödöllő
   • Hostess munka rendezvényeken;
   • teremőrködés, tárlatvezetés;
   • könyvtárrendezés;
   • műtárgyak ellenőrzése- revízió;
   • gyermekfoglalkozásokon segítségnyújtás.
  • Gödöllői Királyi Kastély
   • teremőrzés;
   • vendégkísérés;
   • tárlatvezetés;
   • rendezvények kisegítő személyzete;
   • parkkarbantartás és takarítás;
   • kisegítő irodai munkák.
  • Mezőgazdasági Eszköz és Gépfejlődéstörténeti Múzeum, Gödöllő (elsősorban hétvégenként, szünetek ideje alatt)
  • Gödöllői Premontrei Öregdiák Egyesület
   • rendi temető gondozása;
   • öregdiák rendezvényeken való segítés, műsor szervezése;
   • Öregdiák Hírlevélbe cikkek írása, interjúk készítése;
   • Öregdiák emléktárgyak rendezése, kiállításra való előkészítése;
   • Régi évkönyvek digitalizálása;
   • Öregdiákok látogatása, beszélgetés, segítségnyújtás.
 • környezet- és természetvédelemi terület
  • SZIE MKK Botanikus Kert, iskolai kert és rendi temető gondozása
   • Természetvédelmi tevékenység;
   • növények gondozása;
   • parkgondozás.
  • Múzeumi tárgyak tisztítása, restaurálása;
  • dokumentumok digitalizálása;
  • segítségnyújtás nyári táborok szervezésében.
 • polgári és katasztrófavédelmi terület
 • közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú gyerekekkel a helyi és más településeken lévő óvodákban.

A fentiekben kiemelt szervezeteken kívül fogadó intézményeink voltak korábbi tanévek során:
(Az intézmények köre folyamatosan bővül, egyéni igényeket az iskolai koordinátornál, lehet jelezni.)

 • 412 Kalazanti Szt.József cserkészcsapat
 • 802.Szent Korona cserkészcsapat
 • Alba Sansz Kulturális Alapítvány (Online lehetőség)
 • Alsónémedi Széchényi István Általános Iskola
 • Aszódi Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola
 • Autista Segítő Központ
 • Bagi Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár
 • Bagi Római Katolikus Egyházközösség
 • Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
 • Budapest-Csepel-Központi Református Egyházközösség
 • Budapesti Idesüss Bölcsőde
 • Budapesti Tündérkert Óvoda
 • Dányi Bóbita Szociális és Gyemekjóléti Alapszolgáltatási Központ
 • Dányi Polgárőr Egyesület
 • Diverzitás Közhasznú Alapítvány
 • Európa Ifjúsági Egyesület (Online lehetőség)
 • Fővárosi Önkormányzat Gödöllői Idősek Otthona (TESCO-val szemben)
 • Galgahévízi Hazám Lovasudvar
 • Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
 • Galgamenti Túrázók Egyesülete
 • Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (Ady Endre sétány)
 • Gödöllői Gyepmesteri Telep
 • Gödöllői Királyi Kastély
 • Gödöllői Mesék Háza Óvoda (János utcai Óvoda)
 • Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola
 • Gödöllői Polgármesteri hivatal, Polgármesteri Kabinet
 • Gödöllői Református Egyházközösség
 • Gödöllői Sport Klub
 • Gödöllői Sport Klub HUN-TER Íjász Szakosztály
 • Gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola
 • Gödöllői Szent István Egyetem Médiaközpont,GTK, MKK, GÉK
 • Gödöllői Táncszínház Művészeti Egyesület
 • Gödöllői Új Művészeti Közalapítvány
 • Gödöllői Városi Könyvtár
 • Gödöllői Városi Múzeum
 • Gyömrői Római Katolikus Egyházközösség
 • Hatvani Római Katolikus Egyházközösség
 • Hévízgyörki Balázs Józsefné Művelődési Ház
 • Hintaló Fejlesztő Központ
 • Holnapocska Alapítvány (Online lehetőség)
 • Isaszegi Mozdulj Velünk Egyesület
 • Kartali Római Katolikus Egyházközösség
 • Kék Erdő Alapítvány (Online lehetőség)
 • Kerepesi Karitász csoport
 • Kertvárosi Vívó Sport Egyesület
 • Kikelet Óvoda (Gödöllő, Egyetem tér)
 • Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ
 • Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
 • Kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes
 • Kistarcsai Vesebeteg Egyesület
 • Kosdi Római Katolikus Egyházközösség
 • Krajczáros Alapítvány (Online lehetőség)
 • Liget Táncművészeti Egyesület
 • Mádi Keresztény Családsegítő Alapítvány
 • Magyar Kajak-Kenu Szövetség
 • Magyar Kolping Szövetség
 • Magyar Kushido Fortune KSE
 • Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
 • Magyar Torna Szövetség
 • Máltai Szeretetszolgálat
 • Margita 344,2"Turisztikai és Sport Egyesület
 • Mária Rádió
 • Mátyásföldi Szent József Plébánia
 • Mezőgazdasági Eszköz és Gépfejlődéstörténeti Múzeum
 • Miskolci Nőknek is Esélyt Alapítvány (Online lehetőség)
 • Mogyoródi Szalézi nővérek
 • Moonlight Event Kft.
 • Nagytarcsa Község Önkormányzata
 • Ópusztaszeri Akhal Ménes
 • Országos Széchenyi Könyvtár
 • Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület
 • Öregdiák Egyesület (Rendi temető gondozása, interjúk készítése, emlékek rendezése)
 • Palotási Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
 • Petőfibányai Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola
 • Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola
 • Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya Plébánia
 • SAJÁT EGYHÁZKÖZÖSSÉG
 • SAJÁT LAKÓHELYEN BÖLCSŐDE/ÓVODA/ISKOLA
 • Spirit Team Sport Egyesület
 • Szadai Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde
 • Széchényi-Hegyi Gyermekvasút
 • Toranoko Kis Tigris Karate Egyesület
 • Vácszentlászlói Polgármesteri Hivatal
 • Veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola
 • Veresegyházi Póni kaland Közhasznú Alapítvány
 • VIFI Alapítvány

 

Sokan nyújtottak segítséget az iskolai kert és a rendi temető gondozásában illetve iskolai rendezvények, versenyek szervezésében is.

 

 

Törvényi háttér

A közösségi szolgálat jogszabályi hátterével kapcsolatban ide kattintva tudja a legfontosabb információkat megismerni.

Hírek
2024.05.16.
Jelentkezés öregdiák Szent Norbert-napra

Szeretettel várjuk öregdiákjainkat a június 8-i Szent Norbert-napi találkozónkra!

2024.05.09.
Rajzpályázat
2024.05.06.
Péter atya hétindító gondolataiTovább a hírlistához
Jubileum 100
2024.03.07.
Rend- és iskolatörténeti kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban

2024. február 29-én ünnepélyesen megnyitották a Gödöllői Királyi Kastélyban a „Premontreiek 100 éve Gödöllőn” című rend- és iskolatörténeti kiállítást.

2023.03.07.
A jubileumi időszak megnyitó ünnepsége
2023.03.05.
"Premontrei 100" - indul a jubileumi időszakTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár