Általános tájékoztató a 2024/2025-ös tanévre

A premontrei nevelés

„Szeretettel kívánunk nevelni, mert ez a leghatékonyabb s a legkeresztényibb. A mi iskolai katedránk (...) a szigorú, de jóságos atya őrhelye, aki ismeri az élet nehézségeit, veszedelmeit s bölcsességgel és türelemmel szereli fel a reá bízott lelkeket a jövő küzdelmeire.”    (Stuhlmann Patrik, az iskola első igazgatója 1924–1934)

Iskolánk keresztény szellemben működő katolikus iskola, amely a premontrei szerzetesi közösséghez kapcsolódó, vele szorosan együttműködő, neki felelősséggel tartozó intézmény; jelmondata: Virtute vinces! (Erénnyel győzni fogsz!) 
Célunk és felelősségünk, hogy a premontrei értékek mentén a katolikus hit, az emberi hitelesség, a szakmai kiválóság és a közösség erejével kineveljük a cselekvő, keresztény értelmiség új generációját.

Iskolatörténet

Gimnáziumunkat a 12. században alapított jászói (ma Szlovákia) prépostság hozta létre az I. világháború után. A premontrei rend Takács Menyhért prépost-prelátus irányítása alatt 1923–1924-ben alapította a gödöllői reálgimnáziumot (ma a Szent István Egyetem főépülete). 1924-től, amikor az iskola megnyitotta kapuit, tíz éven át Stuhlmann Patrik volt az iskola igazgatója, akinek vezetése alatt vált a gimnázium országosan elismert intézménnyé. A rendet és az iskolát a II. világháború után feloszlatták, majd – negyvennégy év kihagyásával – 1992-ben indult újra Fényi Ottó atya vezetésével, már nem az eredeti épületben. Az új iskola – a régi hagyományok szerint – nyolcévfolyamos gimnáziumi képzéssel kezdte meg működését helyi és környékbeli diákok oktatásával. 2000-ben indult el a négyévfolyamos gimnáziumi oktatás is. 
2017-ben két nyolcosztályos gimnáziumi osztályt indítottunk újra a meglévő négyosztályos képzés mellett, majd 2018-ban zeneiskolával bővültünk.

Tanulmányi lehetőségek gimnáziumunkban

 • diákközpontú iskolánkban a tanulók lehetőséget kapnak személyiségük és tehetségük kibontakoztatására, kreativitásuk fejlesztésére.

 • Tanítványaink legnagyobb részét az általuk első helyen megjelölt felsőoktatási intézménybe veszik fel. 

 • Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók képesek legyenek a közösségértembertársaikért tenni, érzékenyek legyenek a társadalom problémáira, tevékenységükkel a krisztusi úton haladva elősegítsék annak jobbítását. Diákjainkat a katolikus hitben megerősödve olyan emberekké szeretnénk nevelni, akik megszerzett tudásukat képesek önállóan alkalmazni, akik legalább az első idegen nyelvüket jól elsajátítják, akik a második idegen nyelvükön legalább középszinten beszélnek.

 • Valljuk, hogy a mindennapi tanulás mellett az iskolai közösségi élet gazdag színfoltjai pezsgőbbé tehetik a diákéletet, a zeneiskolai együtt muzsikálások, a tanórán kívüli sportfoglalkozások, a művészeti foglalkozások, az iskolai lelki alkalmak, lelkigyakorlatok adhatják az iskolához való kötődés alapjait. Ahhoz, hogy diákjaink biztonsággal megállják a helyüket az életben, a felsőoktatásban, a felkészülés során magas szintű követelményeket állítunk eléjük. 

  • Lehetővé tesszük minél több tárgyból – elsősorban a kötelező érettségi tárgyakból, nyelvekből – a differenciált, kis létszámú csoportokban történő felkészülést.

  • Iskolánk 2017 óta Minősített Tehetséggondozó Műhely, melynek keretein belül a legsokoldalúbb diákok számára mentorprogramot biztosítunk készségeik fejlesztéséhez, önfejlesztésükhöz, céljaik eléréséhez.

  • Diákjaink rendszeresen részt vesznek a kutató diákok munkájában önálló kutatásaikkal.

  • Az énekelni szerető kisebb és nagyobb diákjainkat várja énekkarunk, ahol hangképzésre is van lehetőség. 

  • Tehetséges rajzos és festő diákjaink rendszeresen kiállíthatják munkáikat, hatalmas méretű festmények elkészítésével sajátíthatják el a technika mellett a csapatban dolgozás alapjait.

  • A rendszeres testmozgást nemcsak a testnevelés órákon, hanem a néptánc és társastáncórákon is gyakorolhatják diákjaink.

  •  

  • Iskolánk sportlétesítményei kiválóak: a modern kondipark, a teqball, a csapatsportokra alkalmas pályáink lehetőséget biztosítanak az edzésekre.

  • Sokféle szakköri és fakultációs lehetőséget biztosítunk diákjainknak, melyek részben a szaktantárgyakhoz kötődnek, részben különlegességet jelentenek (Lego-robot, kézműves foglalkozások) 

  • Intézményünkben zeneiskola működik, ahol az alábbi hangszereken tanulhatnak a növendékek: zongora, orgona, gitár, hegedű, fuvola, furulya és cselló.

 

Közösségi élet

 • A diákok közösségi életének eseményeit, az iskolai és osztálytáborokkirándulások, közös lelkigyakorlatok, liturgikus alkalmak, különböző diákrendezvények, témanapok is színesítik.

  • témanapokon meghívott szakértők segítségével – interaktív foglalkozások keretében – ismerhetnek meg a diákok egy-egy fontos témát (pl. a környezetvédelemrőlajándékkészítésrőlirodalomrólzenéről).

 • Az új tanulók beilleszkedését nagyban elősegíti az évente megrendezésre kerülő gólyatábor és gólyabál és a befogadási szentmise.

 • A tanulók rendszeresen részt vehetnek izgalmas vetélkedőkön, sportnapokon (pl. 12 órás labdarúgás, 12 órás kosár, labdarúgó bajnokság stb.), valamint színvonalas tudományos, ismeretterjesztő előadásokon is.

 • Rendkívül fontosnak tartjuk a szülőkkel való hatékony együttműködést, valljuk, hogy együtt nevelünk. A szülők közösséggé formálását és összetartását a Szülői Egyesület biztosítja.

Környezeti adottságok

Büszkék vagyunk iskolánk felszereltségére, rendezettségére és tisztaságára, impozáns nagy közösségi tereinkre, zöld felületeinkre, a  kicsik játszóterére, gazdag állományú könyvtárunkra, és arra hogy olyan diákok járnak ide, akik óvják és védik környezetüket. Iskolánk egy 120 fős ebédlővel rendelkezik, ahol minden tanulónak tudjuk biztosítani a kulturált naponta többszöri iskolai étkeztetést is.

Iskolánk a hazai legelőkelőbb egyetemek partneriskolája:  a Semmelweis, a Budapesti Műszaki Egyetem, az ELTE, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem partnerei és a Szegedi Tudományegyetem bázisiskolája vagyunk.

Iskolánk jól megközelíthető: a vasútállomás és a HÉV-állomás 3 percre, míg az autóbusz-állomás 10 percre található. 

Hírek
2024.07.01.
Nyári ügyelet

A nyári szünidő alatt hétfői napokon 8 és 12 óra között van lehetőség ügyintézésre.

2024.06.24.
PRIMA PREMISSIMA díjban részesült Babicz Mária
2024.06.14.
Határtalanul 7. a - ErdélyTovább a hírlistához
Jubileum 100
2024.03.07.
Rend- és iskolatörténeti kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban

2024. február 29-én ünnepélyesen megnyitották a Gödöllői Királyi Kastélyban a „Premontreiek 100 éve Gödöllőn” című rend- és iskolatörténeti kiállítást.

2023.03.07.
A jubileumi időszak megnyitó ünnepsége
2023.03.05.
"Premontrei 100" - indul a jubileumi időszakTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár