Főoldal » Virtute vinces » Bemutatkozás

A premontrei nevelés

„Szeretettel kívánunk nevelni, mert ez a leghatékonyabb s a legkeresztényibb. A mi iskolai katedránk (...) a szigorú, de jóságos atya őrhelye, aki ismeri az élet nehézségeit, veszedelmeit s bölcsességgel és türelemmel szereli fel a reá bízott lelkeket a jövő küzdelmeire.”

(Stuhlmann Patrik, az iskola első igazgatója 1924–1934)  

Iskolánk keresztény szellemben működő katolikus iskola, amely a premontrei szerzetesi közösséghez kapcsolódó, vele szorosan együttműködő, neki felelősséggel tartozó intézmény; jelmondata 1924 óta a Virtute vinces! (Erénnyel győzni fogsz!)

Célunk és felelősségünk, hogy a premontrei értékek mentén a katolikus hit, az emberi hitelesség, a szakmai kiválóság és a közösség erejével kineveljük a cselekvő, keresztény értelmiség új generációját. 

Tanulmányi lehetőségek gimnáziumunkban

Célunk a hozzánk beiratkozott diákok tehetségének, kreativitásának felismerése, felismertetése és kibontakoztatása.

Intézményünk 2017-től Minősített Tehetséggondozó Műhely

 • Hogyan valósítjuk meg a mindennapokban a tehetséggondozást?

Mentorprogramot indítottunk a legsokoldalúbb diákok számára, amely során folyamatosan konzultálhatnak mentortanárukkal, aki segít:

 • problémáik megoldásában;
 • abban, hogy a mentorált diákok utat találjanak az őket érdeklő szakterület legkiválóbb szakembereihez;
 • megtalálják az előrehaladást leginkább segítő tevékenységi formákat, tanulási stratégiákat;
 • megtanuljanak céljaik elérése érdekében rövid és hosszú távú terveket kialakítani.
 • Kilencedik évfolyamon a tehetségsáv kínálatából választhatnak diákjaink érdeklődésüknek megfelelő tanórán kívüli foglalkozást.
 • Igyekszünk minél több tárgyból – elsősorban a kötelező érettségi tárgyakból, nyelvekből – lehetővé tenni a differenciált, kis létszámú csoportokban történő felkészülés

  Iskolánk

 • Kiválóan akkreditált Tehetségpont
 • Ökoiskola
 • BME Elismert Tehetségforrás Iskola
 • Pénziránytű Iskola
 • ECDL vizsgaközpont

Művészeti nevelés

„...minél gazdagabb valakinek az érzelemvilága, annál hatékonyabban képes a tanulásra... Ezért rendkívül fontos, hogy amíg gazdagítható a gyerekek érzelemvilága, addig a művészeti nevelésre, a befogadás képességének fejlesztésére helyeződjék át a hangsúly.”

(Freund Tamás, agykutató)  

 

Mivel érzelmi kultúránkat az átélt tapasztalatok útján lehet leghatékonyabban fejleszteni, oktatásunk alappillére a művészeti nevelés. A művészet az öröm forrása, a sikeres élethez pedig az öröm elengedhetetlenül szükséges. Kiemelt figyelmet kap a zene, a tánc, a képzőművészet és a drámajáték a mindennapokban. Az iskolában színvonalas kórus működik és a tanév során rendszeresen biztosítunk olyan közösségi alkalmakat, ahol az egész iskola közösen énekel.

Támaszkodunk arra a tapasztalatra és tudományosan is alátámasztott tényre, hogy a kreativitás alapja a belső világ gazdagítása, ami gyerekeknél leginkább a művészeti neveléssel érhető el; így nemcsak az esztétikai érzék fejlesztését tartjuk szem előtt, hanem a gyermekközpontú komplex intelligencia- és személyiségfejlesztést is az alkotó élményen keresztül, ezért a 2018/2019-es tanévtől alapfokú művészeti iskolával bővült az intézmény.

Környezeti adottságok

 • Kiváló közlekedési lehetőségek (H8 HÉV, Budapest–Hatvan vasútvonal)
 • Impozáns, nagy terek a közösségi programok megvalósításához
 • Hatalmas zöldterület (erdei iskola, szabadtéri kondipark, EU-s szabványoknak megfelelő játszótér)
 • Jól felszerelt szaktantermek
 • Gazdag állományú könyvtár
 • Változatos és egészséges közétkeztetés
 • Kollégium

Közösségi élet

A diákok közösségi életének eseményeit, az iskolai és osztálytáborokkirándulások, közös lelkigyakorlatok, különböző diákrendezvények, témanapok is színesítik. A témanapokon meghívott szakértők segítségével – interaktív foglalkozások keretében – ismerhetnek meg a diákok egy-egy fontos témát (pl. a környezetvédelemről, ajándékkészítésről, irodalomról, zenéről).

Az új tanulók beilleszkedését nagyban elősegíti az évente megrendezésre kerülő gólyatábor és gólyabál.

A tanulók rendszeresen részt vehetnek izgalmas vetélkedőkön, sportnapokon (pl. 12 órás labdarúgás, 24 órás kosár, labdarúgó bajnokság stb.), valamint színvonalas tudományos, ismeretterjesztő előadásokon is (Premontrei Esték).    

Sport

A tanulók sportolási lehetőségeit az iskola több helyszínen is biztosítani tudja: fedett tornacsarnokkal és gumiborítású szabadtéri pályával is rendelkezik. A többfunkciós tornacsarnokban a kézilabdapálya mellett testépítésre alkalmas, modern futópaddal, erőgéppel, projektorral felszerelt terem található.

Az iskola területével közvetlenül határos erdőben hosszabb távokat is futhatnak a diákok.

Rendelkezésre áll három szabadtéri pingpongasztal és egy teqball asztal.

2016-ban alakult meg a Premontrei Sportegyesület, amely kiváló lehetőségeket biztosít a látványsportágakban (kosárlabda, röplabda, labdarúgás), illetve egyéni sportágakban (úszás, futás) való részvételhez.

 

Jubileum 900
2022.02.22.
„Premontreiek az oktatás szolgálatában” csapatverseny

A Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium igazgatósága és a Gödöllői Premontrei Apátság apátja meghirdeti a „Premontreiek az oktatás szolgálatában” című háromfordulós csapatversenyt a Premontrei 900-100-30 évforduló jegyében. Részletek a cikk címére kattintva olvashatók.

2021.10.29.
Gálakoncert a Művészetek Palotájában
2021.10.10.
Ünnepi hangverseny a MüpábanTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár