Nyolcévfolyamos képzés

Művészeti nevelés

 • Az idei tanévben immár a 23. évfolyam érettségizik a nyolcévfolyamos képzésünkben. Tapasztalataink és alapkoncepciónk iránt töretlen az érdeklődés. Azok a diákok, akik ezekbe az osztályokba járnak, 5-8. osztály között kiscsoportos művészeti nevelésben részesülnek.

  • Mivel érzelmi kultúránkat az átélt tapasztalatok útján lehet leghatékonyabban fejleszteni, oktatásunk alappillére a művészeti nevelés.

  • A művészet az öröm forrása, a sikeres élethez pedig az öröm elengedhetetlenül szükséges. Kiemelt figyelmet kap a zene, a tánc, a képzőművészet és a drámajáték a mindennapokban. Az iskolában színvonalas kórus működik és a tanév során rendszeresen biztosítunk olyan közösségi alkalmakat, ahol az egész iskola közösen énekel.

  • Támaszkodunk arra a tapasztalatra és tudományosan is alátámasztott tényre, hogy a kreativitás alapja a belső világ gazdagítása, ami gyerekeknél leginkább a művészeti neveléssel érhető el; így nemcsak az esztétikai érzék fejlesztését tartjuk szem előtt, hanem a gyermekközpontú komplex intelligencia- és személyiségfejlesztést is az alkotó élményen keresztül. Valljuk Freund Tamás akadémikussal együtt, hogy „...minél gazdagabb valakinek az érzelemvilága, annál hatékonyabban képes a tanulásra... Ezért rendkívül fontos, hogy amíg gazdagítható a gyerekek érzelemvilága, addig a művészeti nevelésre, a befogadás képességének fejlesztésére helyeződjék át a hangsúly.”

                   

                   

                   

                   

A nyolcévfolyamos képzés további alapelvei

 • A nyolcévfolyamos képzésen a kerettanterv (5-8. és 9-12. osztály) megfelelő előírásait használjuk.

 • A gimnázium alsó négy évfolyamán alapozó képzést nyújtunk, de matematikából emelt óraszámú képzésben részesülnek a diákok, valamint egy csoport tehetséggondozó csoportként működik.

 • 9-10. osztályban érdeklődési területüknek megfelelően választhatnak biológia-kémia, matematika vagy történelem emelt óraszámú, azaz tagozatos képzések között, de alapesetben mindenki emelt óraszámú idegennyelvi képzésre jár.

 • Emellett lehetőségük van pályaválasztással, beszédműveléssel, biblioterápiával, pénzügyi ismeretekkel vagy akár improvizációs zenével is foglalkozni.

 • Az utolsó két évben, 11-12. osztályban felvehetnek a diákok érdeklődési körüknek, továbbtanulási szándékuknak megfelelő magasabb óraszámú tantárgyat, melyben magasabb szintű követelmények elé állítjuk őket (emelt szintű érettségi).

 • Bontott csoportban tanítjuk a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat, a művészeti tárgyakat, az idegen nyelveket.

 • Iskolánkban két idegen nyelv tanulása kötelező. Az első idegen nyelvet nyolc éven át, a második idegen nyelvet négy éven át van lehetőségük tanulni. Az első idegen nyelvből célunk a nyelvvizsga szintű tudás megszerzése, amihez a megfelelő körülményeket, óraszámokat biztosítjuk. Az első idegen nyelv az angol vagy a német lehet, így külön tagozatkódon lehet az angol vagy a német nyelvre jelentkezni.

 • Iskolánk a második idegen nyelv oktatását 9. osztálytól kezdődően biztosítjaangolnémet, francia és orosz nyelv választási lehetőségével.

Kódok:

Kód: 0001 – Nyolcévfolyamos képzés – első idegen nyelv: angol (45 fő)

Kód: 0002 – Nyolcévfolyamos képzés – első idegen nyelv: német (15 fő)

Hírek
2024.06.14.
Határtalanul 7. a - Erdély

A 7.a osztály hat napot töltött el Erdélyben, május 21-26 között a Határtalanul pályázatnak köszönhetően. Az utazás során Gyergyót és környékét, illetve a Csiki-medencét érintettük. Itt a lakosság nagy része ma is magyar, így végig olyan érzés volt, mintha át se léptük volna az országhatárt. Úgy éreztük, otthon vagyunk.

2024.06.13.
Határtalanul 7. b - Erdély
2024.05.16.
Jelentkezés öregdiák Szent Norbert-napraTovább a hírlistához
Jubileum 100
2024.03.07.
Rend- és iskolatörténeti kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban

2024. február 29-én ünnepélyesen megnyitották a Gödöllői Királyi Kastélyban a „Premontreiek 100 éve Gödöllőn” című rend- és iskolatörténeti kiállítást.

2023.03.07.
A jubileumi időszak megnyitó ünnepsége
2023.03.05.
"Premontrei 100" - indul a jubileumi időszakTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár