2019. október 20-ára virradóan, 86. életévében elhunyt iskolánk volt tanára, Dr. Fábri Mihály, szeretett Miska bácsink

Együttérzéssel osztozunk családja gyászában.

1933. augusztus 9-én, született egy nógrádi evangélikus lelkészcsaládban. Történelem–földrajz szakos diplomájának megszerzését követően több helyen is tanított: Hévízgyörkön, Gödöllőn az Imre úti iskolában, a Török Ignác Gimnáziumban és a Premontrei Gimnáziumban (1993–2009). Emellett népművelőként is dolgozott a Galga-mente falvaiban, vezette a gödöllői művelődési osztályt és jelentős szerepe volt a megyei tanügyigazgatásban. 

Alapító tagja és húsz éven keresztül elnöke volt a Teleki Pál Egyesületnek. Több városi és országos kitüntetéssel is elismerték munkásságát, egyebek között megkapta az Arany János Pedagógiai Díjat, a Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért Díjat, a Gödöllő Városáért Díjat, a Gödöllő Város Díszpolgára kitüntető címet, a Teleki Pál Emlékérmet, a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést és a Bárdy Péter Díjat.

Iskolánkban is megszerettette a diákokkal mindkét tantárgyát, az országos tanulmányi versenyeken szép eredményeket ért el tanítványaival. Kiemelkedő tanáregyéniségként diákjainknak példát mutatott emberségből, hazaszeretetből és hitből. Több kirándulást is szervezett, megismertetve tanítványaival a Kárpát-medence földrajzi szépségeit, történelmi nevezetességeit. Meghatározó szerepe volt a Kálmán herceg szobránál tartott megemlékezések elindításában és szervezésében, a Muhi emlékhelyen lévő kopjafánk állításában, a Muhi csata emlékére rendezett ünnepségek megszervezésében. 2003-ban vetélkedősorozatot rendezett II. Rákóczi Ferenc tiszteletére.

Jelentős szerepe volt abban is, hogy iskolánkban külön földrajz szaktanterem létesült, mely Teleki Pál nevét viseli azóta is.

Miután már nem voltak hivatalos órái iskolánkban, továbbra is tartott osztályfőnöki órákat iskolatörténeti, rendtörténeti és helytörténeti témákban. Gimnáziumunk ad székhelyet az általa vezetett Teleki Pál Egyesületnek és rendezvényeinek.

Szeretettel emlékezünk rá, hálát adva érte a Jóistennek.

Nyugodjék békességben!

 

 

Jubileum 900
2019.12.22.
Magyar nyelven is elérhetővé vált Thomas Handgrätinger O.Praem. Szent Norbert-életrajza

Az idei Szent Norbert-napra jelent meg a Premontrei Rend védőszentjének, Szent Norbertnek az életrajza rendkívül gazdag illusztrációs anyaggal.

2019.11.12.
Szent Norbert-domborművet avattak iskolánk aulájában
2019.10.09.
Szent Norbert nyomában zarándoklatTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár