A Premontrei Iskolaközpont Ideiglenes Járványügyi Protokollja

Tájékoztató az iskola tanulói, szülei és munkavállalói számára

A tájékoztató 2020. szeptember 1-jétől módosításig és visszavonásig érvényes.

Célja: Az iskola tanulói, munkavállalói számára meghatározni a kialakult járványügyi helyzetben tanulási és tanítási feltételeket. Kiemelt célunk a közösségünk egészségének védelme.

A tájékoztató alapja: az EMMI A köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején
alkalmazandó eljárásrendről című dokumentuma (2020. aug. 17.) és a Katolikus Pedagógiai Intézet
ajánlása.

1. Az intézménybe való belépés tanulóknak, tanároknak és iskolai alkalmazottaknak

 • 2020. szeptember 1-jétől az intézmény megközelítése a szokásos módon a Takács Menyhért út 2. alatti főbejáraton keresztül történik. Az iskola B és C épületei közötti bejáratot tanulók nem használhatják be és kilépésre.
 • A belépéskor a diákok nem csoportosulhatnak a bejáratok előtt, és a lehető legrövidebb útvonalon és a leggyorsabban kell megközelíteni tantermeiket.
 • Az intézménybe való belépés feltétele a saját védőeszköz (maszk) használata, amit a bejáratoknál ellenőrzünk.
 • A beléptetéskor a belépők számára a bejáratoknál elhelyezett fertőtlenítő szerrel a fertőtlenítés kötelező.
 • Szülőknek és vendégeknek a belépés csak Nyilatkozat kitöltésével, hőmérőzéssel, maszk használatával és fertőtlenítéssel lehetséges. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermekeiket lehetőség szerint az iskola előtti parkolóban várják meg.

2. Az iskola közösségi tereinek használata

 • Közösségi térnek tekinthető minden olyan tér, ami nem tanterem. (Pl. folyosók, mosdók, lépcsőházak, könyvtár, udvar, stb.)
 • A közösségi területeken mindenki orrot és szájat eltakaró védőeszközt, maszkot visel, és lehetőség szerint betartja a védőtávolságot (1, 5 méter).
 • Az intézményen belül és környezetében törekedni kell a csoportosulások elkerülésére.
 • A szünetekben a folyosó-ügyeletes tanár döntéseit a diákoknak be kell tartani.
 • A tanulószobás csoportok délután elkülönített helyeken tartózkodnak az intézmény területén.

3. A tantermek, tornacsarnok és pályák használata

 • A tantermekben a tanár gondoskodik, amennyiben erre lehetőség van, a tanulók lazább elhelyezéséről a tanulói létszám függvényében.
 • A tanulók csak az órarendben számukra meghatározott tantermeket látogatják, és csak ott tartózkodnak.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése a csoport létszámától, a tanteremben való elhelyezkedésétől és a tanár megítélésétől függ.
 • A járványügyi veszélyeztetettségre való tekintettel a tanulók elfogadják a tanár döntését.
 • A házirend hetesekre vonatkozó szabályai kiegészülnek a védekezési előírásokkal. Pl. gyakoribb szellőztetés, eszközök fertőtlenítése, osztályok keveredésének felügyelete, a higiénés szabályok betartatása és ellenőrzése stb. Fokozott betartásukat az osztályfőnök folyamatosan felügyeli.
 • A tornacsarnokot, tornapályákat és annak öltözőit csak a testnevelőtanárok előírásainak megfelelően lehet használni.  Az öltözők bővítése végett a testnevelőtanárok kifejezett engedélyével a B204-es tantermet is használhatják a diákok öltözésre.

4. Az ebédelés rendje

 • Az iskolai ebédlő 12.25 és 15.00 óra között tart nyitva.
 • Az ebédlőben csak kézfertőtlenítést követően lehet belépni, ahol lehetőség szerint meg kell tartani a kijelölt védőtávolságot.
 • Minden osztálynak kijelölt helye van az ebédlőben, ezért az ebédlőben sem keveredhetnek az osztályok.
 • Minden osztály a számára kijelölt időszakban látogathatja csak az ebédlőt.
 • Az ebédlői tumultust elkerülve csúsztatott csengetési rendet alkalmazunk.


5. A kilépés rendje

 • Napközben: az intézményt elhagyni nem lehet. Indokolt esetben, csak az osztályfőnök engedélyével hagyható el az intézmény.
 • A tanítás végén: a diákok a főbejáraton keresztül hagyhatják el az intézményt. 
 • Az iskola területén a tanítás befejeztével csak tanári engedéllyel és/vagy felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók.

6. Tájékoztatási kötelezettség

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló, dolgozó és vendég látogathatja.
 • Az iskola tájékoztatást kér arról, ha a család vagy a család valamelyik tagja augusztus 15-31-e között külföldön tartózkodott vagy környezetében koronavírussal fertőzött személy van. Az eset jellegétől függően az osztályfőnökkel való egyeztetés után javasoljuk az iskolától való távolmaradást.
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Az iskola minden használója számára javasoljuk az EMMI A köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről című dokumentum pontjainak (2020. aug. 17.) a betartását.
 • Az együttműködést köszönöm! Mindenkinek jó egészséget kívánok a tanévre!

Gödöllő, 2020. augusztus 30.
Takácsné Elek Borbála

 

Melléklet: csúsztatott csengetési rend

5-8. osztály csengetési rendje

1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 8.55 - 9.40
3. óra 9.50 - 10.35
4. óra 10.45 - 11.30
5. óra 11.40 - 12.25
6. óra 12.55 – 13.40
7. óra 13.50 – 14.35

9-12. osztály csengetési rendje

1. óra 8.00 - 8.45
2. óra 8.55 - 9.40
3. óra 9.50 - 10.35
4. óra 10.45 - 11.30
5. óra 11.40 - 12.25
6. óra 12.35 - 13.20
7. óra 13.50 – 14.35
8. óra 14.45 – 15.30
9. óra 15.35 - 16.20

igazgató

Jubileum 900
2021.09.18.
Hagyomány és korszerűség

2021. szeptember 25-én pótolják a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Auditorium Maximum termében a tavalyi esztendőben elmaradt jubileumi konferenciát a premontrei rend alapításának 900. évfordulója alkalmából.

2021.02.21.
Szent Norbert öröksége ma is időszerű - Erdő Péter homíliája
2020.06.09.
Ének a premontrei rendrőlTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár