Szent Norbert nyomában zarándoklat

Iskolánkból szeptember végén 24 diák zarándokolhatott el olyan nyugat-európai régiókba, amelyek Szent Norbert életében is meghatározó szereppel bírtak. A zarándoklaton azok vehettek részt, akik a 2018/19-es tanévben megrendezett Szent Norbert nyomában elnevezésű versenyen a legjobbnak bizonyultak. A zarándoklaton résztvevő diákok a versenyre való felkészülés során jelentős ismeretanyagot sajátítottak el Szent Norbert életművéről, illetve életének legfontosabb állomásairól. A zarándoklatnak köszönhetően, ahol egyszerre volt részük a diákoknak lelki programokban és turisztikai élményekben, lehetőségük volt az általuk oly sokat tanulmányozott városokba és településekre eljutni. Az utazásról Wisznovszky Tamás beszámolóját közöljük.

A majd’ egyhetes útra Piusz atya, Frigyes testvér, Szabóné Varga Katalin és Sárdi Erzsébet tanárnők, valamint Dóka Dezső tanár úr kíséretében utaztunk, akiknek ezúton is szeretnénk megköszönni a szervezést és a fél éven át tartó szakadatlan munkát. A zarándoklat szeptember 22-én vette kezdetét, és egy hosszú vonatutat követően megérkeztünk az iskolánktól csaknem 1300 kilométerre lévő Duisburgba, ami Németország egyik jelentős iparvárosa. Első úticélunk a városon belül található, hamborni premontrei apátság volt, amelyet 1958-ban alapítottak újra, ugyanis a második világháború során az angol szőnyegbombázásoknak köszönhetően csaknem a földdel vált egyenlővé. A prépostságot ma már egy virágzó közösségként tartják számon a premontreiek.  A közösség olyannyira jelentős lett, hogy a magdeburgi közösség is a hamborni premontrei apátság alá tartozik. Szeptember 23-án a hamborni apátsági templomban felhangzottak az első közös szentmisénk könyörgő imái, ami ugyancsak szokás volt iskolai táborok alkalmával a két világháború közötti Premontrei Szent Norbert Reálgimnáziumban.

Szeptember 24-én az egész napot Xantenben töltöttük, ahol Szent Norbert kanonokként a fiatalkorát töltötte. Xanten számos művészettörténetileg kulcsfontosságú remeket tartogat az idelátogatók számára: például a Szent Viktor gótikus katedrálist, ahol megtalálható Szent Norbert ereklyéje is. A programot az állandó ájtatosságok és közös imádságok tették teljessé. A város számos ókori lelettel is büszkélkedhet, hiszen Köln után az egyik legjelentősebb város volt Xanten a Rajna alsó szakaszán. A mára már elpusztult épületek többségét, mint a hatalmas amfiteátrumot, a város igyekezett újjáépíteni, hogy azok újra láthatóak legyenek a látogatók számára, így a város közepén egy csaknem teljes római települést tekinthetünk meg.

Szeptember 25-én a zarándokok Hollandiafelévették az útjukat, ahol számos jelentős premontrei apátság található, azonban a premontreiek és számunkra egyik legkedvesebb településre mára már csaknem homály telepedett, és a romok csak sejtetik, hogy hol született egykoron meg Szent Norbert. Ez település nem más, mint Gennephuis, ami nem messze található Genepptől, ahova ugyancsak ellátogattunk. Az utazásunk során gyakran énekeltünk litániát Szent Norbert tiszteletére, így ez természetesen szülőhelyén sem maradhatott el. A nap folyamán látogatást tettünk még Heeswijkben, ahol megtekintettük a kolostort az ottani apát úr vezetésével. A nap utolsó állomása Oosterhaut volt, ahol premontrei nővérek láttak minket vendégül. Nyugat-Európában a vallásos élet, így a szerzetesi élet egyre inkább háttérbe szorul, így a kolostorokban egyre kevesebb a szerzetes, ami rendkívül nagy problémát okoz a folytonosság és a feladatok ellátása szempontjából. Hollandia társadalmának igen csekély hányada katolikus, és itt is megfigyelhető a Nyugat-Európára oly jellemző szekularizált társadalom. Azonban az itt élő szerzetesek valóban megfogadták Szent Norbert azon szavait, miszerint „A szigorú élet telve van örömmel, ezt senki nem hiszi, csak aki megpróbálja. Az önmegtagadásból a gyönyörök özöne árad azok számára, akik értenek ízleléséhez.”

Szeptember 26-án Kölnbe látogattunk, amire méltán mondhatjuk, hogy Németország egyik leggyönyörűbb városa. Köln egyik legjelentősebb látványossága a csaknem hatszáz évig épült dóm, ami a gótika egyik legkiemelkedőbb alkotása, és a világ harmadik legmagasabb temploma. Azonban Köln ezen túlmenően is számos emléket tartogat, amik szoros összefüggésben vannak Szent Norberttel, hiszen Norbert többször megfordult a városban, ezen kívül a németek – és a premontreiek – egyik legismertebb szentje Hermann József is itt töltötte ifjúkorát. A nap folyamán több templomot is megtekintettünk, például a Szent Orsolya és Szent Gerjén templomot, és a zarándokok közül többen feljutottak a Kölni dóm legmagasabb pontjára is.

Zarándoklatunk utolsó napján a hetünket a Piusz atya által celebrált Te Deum-mal fejeztük be a hamborni apátságban, és elindultunk Németország nyugati feléből Magyarországra, Gödöllőre.

A zarándoklat mindannyiunkat rávezetett a Premontrei Szent Norbert Reálgimnázium első igazgatója, Stuhlmann Patrik által megfogalmazott gondolatokra, miszerint „Ne elégedjenek meg csak önmaguk nevelésével, formálásával, hanem apostolkodjanak, hogy másokat is, mennél többet vezessenek jó példájukkal, minden jóért és szépért lelkesedő aktivitásukkal ugyanerre a harmonikus, állandóan kegyelemben élő, folytonos előretörő lelkiéletre, amelyet önmaguk is élnek.”  A zarándokút minden résztvevőjének – a csodálatos látnivalókon kívül – lehetőséget kínált a lelki feltöltődésre és arra, hogy valóban elgondolkozzunk, milyen célja van velünk Istennek. Lehetőségünk volt nyíltan beszélni a premontrei közösségek elöljáróival és tagjaival, akik mindig a legnagyobb szeretettel, megértéssel és figyelemmel fordultak felénk, ezáltal közelebb került mindannyiunkhoz a szerzetesi élet és az iskolánkban is megtapasztalt premontrei lelkület. A zarándoklat legfontosabb tanulsága talán az volt, amit már Szent Norbert is megfogalmazott csaknem 900 évvel ezelőtt: „Ezer világot sem lehet összehasonlítani a jó lelkiismeret békéjével, nyugalmával és az igazán vallásos lelkülettel.”

 

Jubileum 900
2020.06.09.
Ének a premontrei rendről

Lackfi János, József Attila-díjas költő a zsámbéki premontrei nővéreknek ajánlva írt verset a premontrei rend alapítójáról és a magyarországi premontreiekről az "Ó dicsőséges, ó ékességes" kezdetű ének dallamára. 2020 Szent Norbert-napján néhány strófa felcsendült már az énekből.

2019.12.22.
Magyar nyelven is elérhetővé vált Thomas Handgrätinger O.Praem. Szent Norbert-életrajza
2019.11.12.
Szent Norbert-domborművet avattak iskolánk aulájábanTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár