Főoldal » Iskolaközpont » Zeneiskola

PREMONTREI ZENEISKOLA

 

ZENE, LITURGIA, KÖZÖSSÉG, ÉLMÉNY


"A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be."

Kodály Zoltán: Mire való a zenei önképzőkör? (1944)” In: Uő: Visszatekintés I. 156.


A Premontrei Zeneiskola elsősorban a Premontrei Iskolaközpontba járó diákoknak szeretne zenetanulási, zenélési lehetőséget nyújtani. A hozzánk jelentkező növendékek egy része itt kezd zenét tanulni, de vannak olyanok is, akik megkezdett zenei tanulmányaikat folytatják nálunk. Akad olyan növendékünk is, aki egy másik zeneiskolában folytatott tanulmányait egészíti ki nálunk hallgatott egyéni és csoportos órákkal. Kiváló hangszeres tanáraink, egyházzenészeink, kórusvezetőink és szolfézs-zeneelmélet oktatóink közreműködésével a fejlődés eredménye néhány év alatt kézzelfogható.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt felvételi meghallgatásra!


Jelentkezési határidő: 2024. június 7.

Felvételi meghallgatásokról a jelentkezést követően értesítjük a felviteliző növendékeket.

A jelentkezéshez kérjük töltsék ki az online felületen a jelentkezési lapot!


FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:

Kezdőknek: két népdal éneklése, dallam visszaéneklése, ritmus visszatapsolása

Haladóknak: két népdal éneklése, dallam visszaéneklése, ritmus visszatapsolása, egy előadási darab eljátszása a választott hangszeren. (Leendő orgonistáknak zongorán.)


TANÁRAINK ÉS MUNKATÁRSAINK:

Földváryné Nényei Sára — kórus, szolfézs

Jobbágy–Langer Dóra — szolfézs

Valastyán Tamás — gitár, szolfézs

Ducza Nóra — hangképzés

Farkas Domonkos DLA — kórus, egyházzene

Kocsis Csaba — kórus, hangképzés 

Dudinszky Luca — fuvola, furulya

Orbán–Katona Ágnes Ariadné — furulya, fuvola, kamarazene

Szabóné Szonda Gabriella — furulya, fuvola, kamarazene

Klimászné Varga Zsófia — furulya, fuvola, kamarazene

Bálint Orsolya — cselló

Nagyné Kánya Andrea — hegedű

Gesztesi–Tóth László DLA — orgona, zongora

Varga László DLA — zongora, orgona

Szalai Gergő — zongora

Kája Sándor — zeneiskolai titkár

A felvételivel, jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatban érdeklődni Kája Sándornál a 06-28/514-995 telefonszámon, továbbá az ami(kukac)prem(pont)hu e-mail címen lehet.

 

TANSZAKOK:

SCHOLA CANTORUM

Az Schola Cantorum —magyarul: énekes iskola— egy igen régi, legalább 1500 éves művészeti nevelési forma, amely templom és iskola szoros kapcsolatára épít. Zenei életünkben a schola cantorum-ok ősi mintája egy sajátosan közép-európai zenei hagyományba ágyazva jelenik meg, amely különleges, egyedi karaktert ad munkánknak. Az ide jelentkező növendékek életében a rendszeres egyéni hangképzés mellett komoly szerepet kap a kamaraéneklés és a kóruséneklés. A növendékek e zenei műhelyben egyenrangú zenész partnerként vesznek részt tanáraikkal, és együtt szolgálnak a templomi liturgiában is.  

Tanáraink:

Kocsis Csaba (egyházzenész)

Farkas Domonkos DLA (egyházzenész)

Földváryné Nényei Sára (egyházzenész)

Ducza Nóra (hangképzés)

Gesztesi–Tóth László (korrepetíció)


ZONGORA (BILLENTYŰS TANSZAK)


Ki ne szeretne megtanulni zongorázni, orgonálni? Szólni az angyalok nyelvén? A magyarországi zongoraoktatás 150 éves hagyománya a világ élvonalába tartozik. Az egyszerű, kiforrott és a megújulásra mindig nyitott módszerek életre szóló tudást és tapasztalatot nyújtanak a növendékeknek. Az órákon hétről-hétre megtanulhatjuk, hogyan kell egy féléves, egyéves folyamatot lépésről-lépésre megtervezni és a gyakorlatban megvalósítani. Így nem csak a zene és a hangszerjáték alapjait sajátíthatjuk el, hanem az élet minden területén jól kamatoztatható talentumok birtokába juthatunk. Ha felkeltettük érdeklődésedet, kedvet, és szorgalmat érzel magadban a hangszeres játékra, akkor sok szeretettel várunk a billentyűs tanszakon!

Tanáraink:
Szalai Gergő (zongoraművész)
Gesztesi-Tóth László DLA
Varga László DLA 


ORGONA (BILLENTYŰS TANSZAK):

Az orgona tanszak növendékei megismerkedhetnek a „Hangszerek királynőjével”, az orgonával is. Az európai kultúrtörténet a görög-római kultúrából hagyományozódik, így van ez az orgona történetével is. Kteszibiosz, egy Krisztus előtt 4. században élt alaxandriai mérnök volt az, akinek több tucat találmányával együtt az orgonát is köszönhetjük.. Később Rómában a gladiátor versenyek kísérő hangszere volt, majd a római birodalom bukása után Bizánc őrizte meg és fejlesztette tovább az orgonát. Innen került Európába és lett hamarosan az Egyház legfontosabb hangszere. Ma Európában több ezer orgona hirdeti Isten dicsőségét, a legkülönfélébb méretben és stílusban. Vannak egészen kicsi orgonák 2-3 sípsorral, de léteznek óriási hangszerek is, mint pl. a Szent István Bazilika nagyorgonája, melyben mintegy 6500 síp helyezkedik el.

Az Egyház és azon belül a Premontrei Rend életében is megkülönböztetett helye van az orgonának, ez az a hangszer, ami kíséri és kiegészíti a szentmisék és zsolozsmaórák énekeit. Iskolánkban —az országban egyedülálló módon— több sípos orgona is rendelkezésre áll. Legnagyobb közülük a kápolnában található 2 manuálos, 9 regiszteres hangszer, az orgonaórák többsége ezen zajlik. De rendelkezünk még egy 3 regiszteres continuo orgonával is az Auditoriumban. A Zeneiskolában található Magyarország egyetlen Orgelkids hangszere is, amely egy kicsi, összerakható orgona, amelyet a diákok akár egy tanóra keretében tudnak felépíteni, miközben megismerhetik az orgona működési elvét. Az iskolában több harmónium is van, ezek működésével is megismerkedünk az orgonaórákon. Egyházi fenntartású zeneiskolaként az orgonaoktatás során lehetőséget adunk növendékeinknek, hogy liturgikus alkalmakon is szolgálhassanak (iskolamisék, zsolozsmaórák, adventi roráték), amely ugyan komoly felkészülést és sok gyakorlást igényel, de akik ebbe belekóstolnak, maradandó élményeket szereznek vele, nemcsak saját maguknak, de az iskolai közösségnek is. (Az orgonatanulás zongora előképzettséget igényel, legalább 3–4 év zongora tanulmányok után javasoljuk az orgonával való foglalkozást.)

Tanáraink:
Gesztesi-Tóth László DLA (orgonaművész)
Varga László DLA (orgonaművész, egyházzenész)

 

FURULYA, FUVOLA (FAFÚVÓS TANSZAK)

A furulya vagy blockflöte a fafúvós hangszerek családjába tartozik annak ellenére, hogy manapság legtöbbször műanyagból készül. A reneszánsz és a barokk zene kedvelt hangszere volt, mára kicsit háttérbe szorult a komolyzenében. Megszólaltatása igen egyszerű: a hangszer tetején található sípszerű fúvókába fújt levegővel szólaltatható meg. Így ideális lehet azoknak, akik még csak ismerkednek a hangszerekkel, vagy semmilyen zenei előképzettségük nincs. Később pedig kitartó, szorgalmas gyakorlással igen komoly szintre emelhetik tudásukat. Magasabb évfolyamokon különböző hangolású hangszereken is lehet tanulni (altfurulya, tenorfurulya).

A fuvola az egyik legnépszerűbb fúvós hangszer, melyet ma elsősorban fémből gyártanak, de eredetileg fából (leggyakrabban szilvafából, később hegyikristályból, üvegből) készítettek. A legelső hangszerek az őskorban elefántcsontból készültek. A fafúvós családhoz tartozik. Jelenlegi kinézetét Theobald Böhm alakította ki, az 1800-as években. Barokk, fából készült változata is egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Figyelemreméltó kinézeténél csak a gyönyörű, lágy, hajlékony hangszíne teszi még szerethetőbbé. A hangszert a jobb oldalra tartjuk, ezért harántfuvolának nevezzük. A hangot a játékos ajkai által, a hangszer fej részén található befúvónyílásra irányított levegővel szólaltatja meg. A különböző hangszíneket, hangmagasságokat a billentyűk segítségével is képezzük.

A hangszeres órákon kapott zenei élmények hozzájárulnak ahhoz, hogy számos pozitív élménnyel gazdagodjanak a növendékek. A zene hatást gyakorol az agyi tevékenységre, bizonyított kapcsolat van például a zenei tanulás és az idegennyelvek elsajátítása között, de sok más területen is észrevehető a pozitív hatása. Kreativitás, intelligencia, motoros képességek, komplex gondolkodás képessége, emlékezőképesség, így a zenélés reál és humán tárgyak elsajátításában is segít. A hangszeres órák mellett, rendszeresek a közös programok: koncertek, élmény-órák, alkalmi kamarazenei együttesek alakítása. Az elkészült produkciókkal részt veszünk az iskolai eseményeken is; valamint tehetséges tanítványainkat versenyekre visszük, hogy még jobban kibontakozhassanak, megismerjék kortársaikat, akár országos szinten. Továbbá lehetőséget teremtünk, hogy aki szeretné és alkalmas rá, a zenei pályán folytathassa tanulmányait.

Tanáraink:

Dudinszky Luca (fuvolaművész)
Orbán-Katona Ágnes Ariadné (fuvolaművész)
Szabóné Szonda Gabriella (fuvolaművész)
Klimászné Varga Zsófia (fuvolaművész) 

HEGEDŰ (VONÓS TANSZAK)

Célunk, hogy a hangszer megismerése és megszeretése után növendékeink eljussanak a gyerekdaloktól a komoly előadási darabok megszólaltatásáig, s ráérezzenek a társas muzsikálás örömére. Ezen a hangszeren megtanulhatják kifejezni érzelmeiket, tudásukkal maguknak és másoknak is örömet szerezhetnek, s érzékeny, zeneértő felnőtté válhatnak. 

Tanár:
Nagyné Kánya Andrea (hegedűművész)

 

 

CSELLÓ (VONÓS TANSZAK)

A cselló, más néven gordonka a vonós hangszercsalád tagja, elengedhetetlen a zenekari és a kamarazenei művek előadásánál. Gyönyörű, lágy tónusú hangfekvése az emberi hanggal rokon. Neves zeneszerzők nem véletlenül írtak rá sok szép szóló- és zongorakíséretes darabot, melyekből sok már a zeneiskolai tanulmányok alatt is elsajátítható! Különlegessége, hogy a nagytestű vonós hangszer rezgését a hangszerjátékos a saját testén is érzékeli. A megnyugtató, bársonyos hang mellett  ezek a rezgések is örömet okoznak, stresszoldó, gyógyító hatással bírnak. Bizonyított tény, hogy a hangszertanulás a kreativitás mellett kitartásra nevel, javítja a  koncentrációt, fejleszti a memóriát. Két-három év csellótanulás után a növendék kisebb kamaracsoportokban a társas zenélés örömét is megtapasztalhatja!

Tanár:
Bálint Orsolya

 

GITÁR (AKKORDIKUS TANSZAK)

Iskolánkban 2020-óta van lehetőség gitártanulásra. A klasszikus zene tanulása minden kezdő hangszertanuló életének fontos része. A kiegészítő tananyagok —pl. könnyűzenei dalok— viszont bátran lehet színezni változatossá tenni a tananyagot, hisz ezek a zenei művek kezdetben közelebb állank tanulóinkhoz. Sokat segít ez a belső motivációk kialakításban. Egyes tanulók igénylik jazz örökzöldek tanulását is, ez külön öröm, így tudásuk és érdeklődésük is kifinomultabbá, összetettebbé válik. Nagy szerepet kap  az órákon a  barátságos, szeretetteli, biztató, megerősítő attitűd, amely segít a hangszertanulást kísérő nehézségek legküzdésében és új konfliktuskezelő stratégiák kialakításában. Ezeket segítik elő oktatónk zeneterápiai tanulmányai és több évtizedes szakmai tapasztalata.

Tanár:
Valastyán Tamás (gitárművész)


SZOLFÉZS—ZENEELMÉLET

A hangszer tanulása mellett a zene elméletével és a kottaolvasás gyakorlatával is foglalkozunk a szolfézs tantárgy keretében. Törekszünk arra, hogy a szolfézs ne csak száraz elmélet legyen, hanem kapcsolódjon a gyakorlathoz. A csoportos órákon feljesztjük a ritmuskészséget, a tempótartást is, ami az együttzenéléssel, ritmuskíséretekkel gyorsabb eredményt ér el. A hangnemek működését is igyekszünk gyakorlati, interaktív módon megmutatni. Hiszünk benne, hogy a hangszeres kollégák munkáját segítjük a szolfézsórákon tanultakkal. Négy év szolfézstanulás után lehetőség van alapvizsgát tenni. Az erre készülőknek külön csoportot tartunk fenn. A sikeres vizsgát tett diákoknak más csoportos órákon van lehetőségük részt venni.

Tanárok:
Földváryné Nényei Sára
Jobbágy–Langer Dóra
Valastyán Tamás

 PREMONTREI ISKOLAKÖZPONT 

ZENEISKOLA ALSZÁMLA

OTP 11784009-22228015

 

Hírek
2024.06.14.
Határtalanul 7. a - Erdély

A 7.a osztály hat napot töltött el Erdélyben, május 21-26 között a Határtalanul pályázatnak köszönhetően. Az utazás során Gyergyót és környékét, illetve a Csiki-medencét érintettük. Itt a lakosság nagy része ma is magyar, így végig olyan érzés volt, mintha át se léptük volna az országhatárt. Úgy éreztük, otthon vagyunk.

2024.06.13.
Határtalanul 7. b - Erdély
2024.05.16.
Jelentkezés öregdiák Szent Norbert-napraTovább a hírlistához
Jubileum 100
2024.03.07.
Rend- és iskolatörténeti kiállítás a Gödöllői Királyi Kastélyban

2024. február 29-én ünnepélyesen megnyitották a Gödöllői Királyi Kastélyban a „Premontreiek 100 éve Gödöllőn” című rend- és iskolatörténeti kiállítást.

2023.03.07.
A jubileumi időszak megnyitó ünnepsége
2023.03.05.
"Premontrei 100" - indul a jubileumi időszakTovább a teljes listához
Címkefelhő
Eseménynaptár